Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Aluehallintoviraston tiedote yleisten kirjastojen vuoden 2019 toimintatilastoista
Tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

?

Kirjastot

Hae kirjastoa
Rajaa toimintavuosi
Koko maa Valitse kaikki
 
Kunta Valitse kaikki
 
Aluehallintovirasto Valitse kaikki
 
Kielisuhde Valitse kaikki
 
Maakunta Valitse kaikki
 
Tilastollinen kuntaryhmitys Valitse kaikki

Valitut kirjastot

Seinäjoki

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Search results

Kokoelmat Seinäjoki, 2016
Kokoelmat 448 930
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 371 998
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 353 385
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 3 504
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 15 109
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 93 623
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 114 689
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 146 181
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 17 505
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 14 700
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 30 028
Kokoelmat: Muut äänitteet 7 130
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) N/A
Kokoelmat: Muut aineistot 13 829
Kokoelmat: Videot (-2017) 285
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) 581
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) 10 379
Toimipisteet Seinäjoki, 2016
Pääkirjastoja 1
Sivukirjastoja 4
Laitoskirjastoja 0
Kirjastoautoja 2
Kirjastoautojen lainat 167 193
Kirjastoauton pysäkkejä 150
Muita palvelupaikkoja 5
Aukiolotunteja yhteensä 12 693,50
Aukiolotunnit, jolloin henkilökunta paikalla 12 264
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat 429,50
Hyötypinta-ala neliömetreinä 5 566
Hankinnat 25 429
Hankinnat: Kirjat yhteensä 20 482
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 19 657
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 147
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 678
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 4 708
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 7 942
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 6 395
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 1 437
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 558
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 1 585
Hankinnat: Muut äänitteet 1 028
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) N/A
Hankinnat: Muut aineistot 588
Hankinnat: Videot (-2017) 4
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) 3
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) 1 181
Lainaus Seinäjoki, 2016
Kokonaislainaus 1 315 307
Lainaus yhteensä 1 313 337
Lainaus: Kirjat yhteensä 1 041 279
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 1 018 324
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 2 702
Lainaus: Muunkieliset kirjat 20 253
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 242 810
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 465 379
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 270 323
Lainaus: Tietokirjat, lapset 62 767
Lainaus: Nuotit ja partituurit 25 485
Lainaus: Musiikkiäänitteet 57 318
Lainaus: Muut äänitteet 28 578
Saadut kaukolainat 1 970
Lähetetyt kaukolainat 1 719
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 879
Lainaus: Videotallenteet (2018-) N/A
Lainaus: Muut aineistot 79 655
Lainaus: Videot (-2017) 83
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) 1 588
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) 78 472
Lehdet Seinäjoki, 2016
Sanomalehdet 77
Aikakauslehdet 745
E-aineistot Seinäjoki, 2016
E-kirjakokoelma 625
E-kirjojen hankinnat 195
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 2 843
E-musiikin kirjautumiset 380
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 3 118
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 3 105
E-tietokantojen käyttökerrat 1 110
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) 0
Poistot Seinäjoki, 2016
Poistot 32 592
Kirjaston käyttäjät Seinäjoki, 2016
Lainaajia 26 866
Fyysiset käynnit 480 386
Celian asiakkaat 72
Verkkokäynnit 295 623
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Seinäjoki, 2016
Tapahtumat 338
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä 338
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä N/A
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä N/A
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä N/A
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä N/A
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä N/A
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä N/A
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä N/A
Muut tapahtumat: osallistujien määrä N/A
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä 11 934
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa *
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa *
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella *
Näyttelyt 88
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä 402
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä N/A
Monipuoliset lukutaidot: tuntien määrä N/A
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: tuntien määrä N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä N/A
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä N/A
Muut koulutukset: tuntien määrä N/A
Muut koulutukset: osallistujien määrä N/A
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä 428
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä 6 624
Kirjaston henkilökunta Seinäjoki, 2016
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 54,03
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut *
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 31,80
Henkilötyövuodet: 2. aste *
Kirjastoammatilliset: 2. aste *
Henkilötyövuodet: Muut *
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 7,80
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä 243
Talous Seinäjoki, 2016
Toimintakulut tilastovuonna 4 173 562
Henkilöstökulut 2 102 507
Kirjastoaineistokulut 490 487
Kirjojen hankintakulut 305 168
E-aineistokulut 21 058
Tilakustannukset 1 191 926
Muut kulut 388 642
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 4 275 700
Muut tilastot Seinäjoki, 2016
Asukasluku 61 530
Alle 15-vuotiaat N/A
Kuntanumero N/A
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Seinäjoki, 2016
Kokoelmat / Asukasluku 7,30
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku 6,05
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,49
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,17
Poistot / Kokoelmat 7,26
Hankinnat Seinäjoki, 2016
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) 413,28
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) 332,88
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) 25,76
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) 19,26
Hankinnat / Kokoelmat % 5,66
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % 5,51
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % 5,28
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % 11,11
Hankinnat - Poistot -7 163
Lehdet Seinäjoki, 2016
Lehdet / (Asukasluku / 1000) 13,36
Asiakkaat Seinäjoki, 2016
Fyysiset käynnit / Asukasluku 7,81
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja 37,85
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 8,69
Lainaajia / Asukasluku % 43,66
Lainaus / Asukas 21,38
Kokonaislainaus / Asukasluku 21,38
Lainaus: Kirjat / Asukasluku 16,92
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,93
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku 1,28
Lainauskierto Seinäjoki, 2016
Lainaus / Kokoelmat 2,93
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat 2,80
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 1,91
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet 7,37
Kaukolainat Seinäjoki, 2016
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) 32,02
Lainaus: Muut suhdeluvut Seinäjoki, 2016
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja 103,62
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 24 344,01
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 3,17
Kulut / Asukas Seinäjoki, 2016
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku 67,83
Henkilöstökulut / Asukasluku 34,17
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku 7,97
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku 4,96
E-aineistokulut / Asukasluku 0,34
Tilakustannukset / Asukasluku 19,37
Muut kulut / Asukasluku 6,32
Taloudellisuus Seinäjoki, 2016
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 1,44
Toimintayksiköt Seinäjoki, 2016
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) 90,46
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku 0,20
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Seinäjoki, 2016
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) 193,95
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000) 107,65
Henkilökunta Seinäjoki, 2016
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % 87,38
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 86,49
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- N/A
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 58,86
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000) 0,88
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä 3,93