Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Info

Tietoa yleisten kirjastojen tilastotietokannasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa aluehallintovirastojen kanssa kuntien yleisten kirjastojen kansallisesta perustilastoinnista. Tilastotietokannan ja sivuston Tilastot.kirjastot.fi ylläpidosta vastaa Helsingin kaupunginkirjasto osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista kehittämistehtävää.

Tietokannan tilastotietojen tuotantoon osallistuvat Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen yleiset kirjastot ja aluehallintovirastot.

Kirjastot päivittävät itse tilastotietonsa tietokantaan, mutta ennen niiden julkaisemista aluehallintovirastot tarkistavat tietojen oikeellisuuden.

Tiedot koskevat kutakin tilastointivuotta 1.1. - 31.12. väliseltä ajalta. Kokoelmatiedot annetaan kuitenkin tilanteesta 31.12. Tietokannassa on tietoja vuodesta 1999 alkaen, mutta vuosien 1999 ja 2000 tiedot ovat osin suppeammat. Vuosien 1999-2001 toimintakulut sisältävät arvonlisäveron. Vuodesta 2002 alkaen toimintakulut eivät sisällä arvonlisäveroa.

Tilastotietojen perusyksikkö on kunnan tai kuntien yhteinen kirjastolaitos kokonaisuutena. Yksittäisten palvelupisteiden tietoja ei ole tilastoitu erikseen.

Kunnat on ryhmitelty Tilastokeskuksen alueluokitusten mukaisesti. Kunkin vuoden tiedot noudattavat kyseisenä vuonna voimassa ollutta ryhmittelyä, eikä muutoksia (esim. kuntaliitoksia) ole korjattu takautuvasti.

Yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnista: vaikuttavuus.kirjastot.fi

Yleisten kirjastojen tilastotietokanta on osa Kirjastot.fi-palvelukokonaisuutta.

Tilastoaineiston lisenssi: Yleisten kirjastojen tilastotietokanta on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Viittausohje: Suomen yleisten kirjastojen tilastot [vuosiluku/vuosiluvut], OKM, https://tilastot.kirjastot.fi/

Tilastotietokannassa käytetyt käsitteet

Yleisten kirjastojen tilastotietokannassa käytetyt käsitteet (pdf)

Saavutettavuusseloste – kirjastotilastot

Tervetuloa, tämä on Helsingin kaupunginkirjaston Valtakunnalliset kehittämispalvelut -yksikön saavutettavuusseloste. Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa tilastot.kirjastot.fi ja on laadittu 21.9.2020 ja sitä on päivitetty 12.4.2022. Sivuston saavutettavuuden on arviointi perustuu itsearvioon.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain. Alla luettelo teknisistä ongelmista, jotka ovat tiedossamme.

Palaute ja yhteystiedot

Saavutettavuuspalautetta voi jättää Kirjastot.fi:n yhteisellä palautelomakkeella, joka sijaitsee tämän sivuston ulkopuolella. Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella.

Voit myös lähettää palautteesi sähköpostitse osoitteeseen toimitus@kirjastot.fi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero: 0295 016 000 (vaihde)

Saavutettavuusseloste – kirjastotilastojen visualisointi

Tämä saavutettavuusseloste koskee Microsoftin Power BI:llä toteutettua sivustoa visualisointi.kirjastot.fi/tilastot.

Aluehallintoviraston kirjastotoimi pyrkii takaamaan sivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain. Alla luettelo teknisistä ongelmista, jotka ovat tiedossamme.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 11.4.2022.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen (Netum) tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Saavutettavuuspalautetta voi jättää Kirjastot.fi:n yhteisellä palautelomakkeella, joka sijaitsee tämän sivuston ulkopuolella. Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella.

Voit antaa palautetta myös sähköpostitse: tilastot@kirjastot.fi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero: 0295 016 000 (vaihde)