Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Info

Tietoa yleisten kirjastojen tilastotietokannasta

Tilastoinnista ja tilastotietokannan ylläpidosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö Tietokannan tilastotietojen tuotantoon osallistuvat Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen yleiset kirjastot ja aluehallintovirastot.

Kirjastot päivittävät itse tilastotietonsa tietokantaan, mutta ennen niiden julkaisemista aluehallintovirastot tarkistavat tietojen oikeellisuuden.

Tiedot koskevat kutakin tilastointivuotta 1.1. - 31.12. väliseltä ajalta. Kokoelmatiedot annetaan kuitenkin tilanteesta 31.12. Tietokannassa on tietoja vuodesta 1999 alkaen, mutta vuosien 1999 ja 2000 tiedot ovat osin suppeammat. Vuosien 1999-2001 toimintakulut sisältävät arvonlisäveron. Vuodesta 2002 alkaen toimintakulut eivät sisällä arvonlisäveroa.

Tilastotietojen perusyksikkö on kunnan tai kuntien yhteinen kirjastolaitos kokonaisuutena. Yksittäisten palvelupisteiden tietoja ei ole tilastoitu erikseen.

Kunnat on ryhmitelty Tilastokeskuksen alueluokitusten mukaisesti. Kunkin vuoden tiedot noudattavat kyseisenä vuonna voimassa ollutta ryhmittelyä, eikä muutoksia (esim. kuntaliitoksia) ole korjattu takautuvasti.

Yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnista: vaikuttavuus.kirjastot.fi
Ks. myös muita yleisten kirjastojen tilastoja ja tilastoanalyysejä

Yleisten kirjastojen tilastotietokanta on osa Kirjastot.fi-palvelukokonaisuutta.

Tilastoaineiston lisenssi: Yleisten kirjastojen tilastotietokanta on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Viittausohje: Suomen yleisten kirjastojen tilastot [vuosiluku/vuosiluvut], OKM, https://tilastot.kirjastot.fi/

Tilastotietokannassa käytetyt käsitteet

Yleisten kirjastojen tilastotietokannassa käytetyt käsitteet (pdf)

Aluehallintovirasto Opetus- ja kulttuuriministeriö