Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Yleisten kirjastojen vuoden 2019 toimintatilastot julkaistaan 1.4.2020
Yleisten kirjastojen toimintatilastot 2018 excel-tiedostona
Aluehallintoviraston tiedote vuoden 2018 tilastoista

Tilastohaku

?

Kirjastot

Hae kirjastoa
Rajaa toimintavuosi
Koko maa Valitse kaikki
 
Kunta Valitse kaikki
 
Aluehallintovirasto Valitse kaikki
 
Kielisuhde Valitse kaikki
 
Maakunta Valitse kaikki
 
Tilastollinen kuntaryhmitys Valitse kaikki

Valitut kirjastot

Seinäjoki

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Search results

Kokoelmat
Kokoelmat
Kokoelmat: Kirjat yhteensä
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet
Kokoelmat: Muut äänitteet
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-)
Kokoelmat: Muut aineistot
Kokoelmat: Videot (-2017)
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017)
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017)
Toimipisteet
Pääkirjastoja
Sivukirjastoja
Laitoskirjastoja
Kirjastoautoja
Kirjastoautojen lainat
Kirjastoauton pysäkkejä
Muita palvelupaikkoja
Aukiolotunteja yhteensä
Aukiolotunnit, jolloin henkilökunta paikalla
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat
Hyötypinta-ala neliömetreinä
Hankinnat
Hankinnat: Kirjat yhteensä
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat
Hankinnat: Muunkieliset kirjat
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset
Hankinnat: Tietokirjat, lapset
Hankinnat: Nuotit ja partituurit
Hankinnat: Musiikkiäänitteet
Hankinnat: Muut äänitteet
Hankinnat: Videotallenteet (2018-)
Hankinnat: Muut aineistot
Hankinnat: Videot (-2017)
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017)
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017)
Lainaus
Kokonaislainaus
Lainaus yhteensä
Lainaus: Kirjat yhteensä
Lainaus: Suomenkieliset kirjat
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat
Lainaus: Muunkieliset kirjat
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset
Lainaus: Kaunokirjat, lapset
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset
Lainaus: Tietokirjat, lapset
Lainaus: Nuotit ja partituurit
Lainaus: Musiikkiäänitteet
Lainaus: Muut äänitteet
Saadut kaukolainat
Lähetetyt kaukolainat
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina
Lainaus: Videotallenteet (2018-)
Lainaus: Muut aineistot
Lainaus: Videot (-2017)
Lainat: CD-rom-levyt (-2017)
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017)
Lehdet
Sanomalehdet
Aikakauslehdet
E-aineistot
E-kirjakokoelma
E-kirjojen hankinnat
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus)
E-musiikin kirjautumiset
E-musiikin käyttökerrat (lainaus)
E-lehtien käyttökerrat (lainaus)
E-tietokantojen käyttökerrat
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus)
Poistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Lainaajia
Fyysiset käynnit
Celian asiakkaat
Verkkokäynnit
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Tapahtumat
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä
Muut tapahtumat: osallistujien määrä
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella
Näyttelyt
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä
Monipuoliset lukutaidot: tuntien määrä
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: tuntien määrä
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä
Muut koulutukset: tuntien määrä
Muut koulutukset: osallistujien määrä
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä
Kirjaston henkilökunta
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset
Henkilötyövuodet: 2. aste
Kirjastoammatilliset: 2. aste
Henkilötyövuodet: Muut
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat)
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä
Talous
Toimintakulut tilastovuonna
Henkilöstökulut
Kirjastoaineistokulut
Kirjojen hankintakulut
E-aineistokulut
Tilakustannukset
Muut kulut
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa
Muut tilastot
Asukasluku
Alle 15-vuotiaat
Kuntanumero
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat
Kokoelmat / Asukasluku
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku
Poistot / Kokoelmat
Hankinnat
Hankinnat / (Asukasluku / 1000)
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000)
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000)
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000)
Hankinnat / Kokoelmat %
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat %
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet %
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet %
Hankinnat - Poistot
Lehdet
Lehdet / (Asukasluku / 1000)
Asiakkaat
Fyysiset käynnit / Asukasluku
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit
Lainaajia / Asukasluku %
Lainaus / Asukas
Kokonaislainaus / Asukasluku
Lainaus: Kirjat / Asukasluku
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku
Lainauskierto
Lainaus / Kokoelmat
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet
Kaukolainat
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000)
Lainaus: Muut suhdeluvut
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus
Kulut / Asukas
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku
Henkilöstökulut / Asukasluku
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku
E-aineistokulut / Asukasluku
Tilakustannukset / Asukasluku
Muut kulut / Asukasluku
Taloudellisuus
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus)
Toimintayksiköt
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000)
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000)
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000)
Henkilökunta
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä %
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017-
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat %
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000)
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä
Seinäjoki, 2016 448 930 371 998 353 385 3 504 15 109 93 623 114 689 146 181 17 505 14 700 30 028 7 130 N/A 13 829 285 581 10 379 Seinäjoki, 2016 1 4 0 2 167 193 150 5 12 693,50 12 264 429,50 5 566 25 429 20 482 19 657 147 678 4 708 7 942 6 395 1 437 558 1 585 1 028 N/A 588 4 3 1 181 Seinäjoki, 2016 1 315 307 1 313 337 1 041 279 1 018 324 2 702 20 253 242 810 465 379 270 323 62 767 25 485 57 318 28 578 1 970 1 719 879 N/A 79 655 83 1 588 78 472 Seinäjoki, 2016 77 745 Seinäjoki, 2016 625 195 2 843 380 3 118 3 105 1 110 0 Seinäjoki, 2016 32 592 Seinäjoki, 2016 26 866 480 386 72 295 623 Seinäjoki, 2016 338 338 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 934 * * * 88 402 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 428 6 624 Seinäjoki, 2016 54,03 * 31,80 * * * 7,80 243 Seinäjoki, 2016 4 173 562 2 102 507 490 487 305 168 21 058 1 191 926 388 642 4 275 700 Seinäjoki, 2016 61 530 N/A N/A Seinäjoki, 2016 7,30 6,05 0,49 0,17 7,26 Seinäjoki, 2016 413,28 332,88 25,76 19,26 5,66 5,51 5,28 11,11 -7 163 Seinäjoki, 2016 13,36 Seinäjoki, 2016 7,81 37,85 8,69 43,66 21,38 21,38 16,92 0,93 1,28 Seinäjoki, 2016 2,93 2,80 1,91 7,37 Seinäjoki, 2016 32,02 Seinäjoki, 2016 103,62 24 344,01 3,17 Seinäjoki, 2016 67,83 34,17 7,97 4,96 0,34 19,37 6,32 Seinäjoki, 2016 1,44 Seinäjoki, 2016 90,46 0,20 Seinäjoki, 2016 193,95 107,65 Seinäjoki, 2016 87,38 86,49 N/A 58,86 0,88 3,93