Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Aluehallintoviraston tiedote yleisten kirjastojen vuoden 2019 toimintatilastoista
Tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

?

Kirjastot

Hae kirjastoa
Rajaa toimintavuosi
Koko maa Valitse kaikki
 
Kunta Valitse kaikki
 
Aluehallintovirasto Valitse kaikki
 
Kielisuhde Valitse kaikki
 
Maakunta Valitse kaikki
 
Tilastollinen kuntaryhmitys Valitse kaikki

Valitut kirjastot

Kauniainen

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Search results

Kokoelmat Kauniainen, 2018
Kokoelmat 84 326
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 60 376
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 32 944
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 22 047
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 5 385
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 14 527
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 17 747
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 24 751
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 3 351
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 4 088
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 16 004
Kokoelmat: Muut äänitteet 1 311
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) 2 037
Kokoelmat: Muut aineistot 510
Kokoelmat: Videot (-2017) N/A
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) N/A
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) N/A
Toimipisteet Kauniainen, 2018
Pääkirjastoja 1
Sivukirjastoja 0
Laitoskirjastoja 0
Kirjastoautoja 0
Kirjastoautojen lainat 0
Kirjastoauton pysäkkejä 0
Muita palvelupaikkoja 0
Aukiolotunteja yhteensä 4 666
Aukiolotunnit, jolloin henkilökunta paikalla 2 402
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat 2 264
Hyötypinta-ala neliömetreinä 1 032
Hankinnat 5 054
Hankinnat: Kirjat yhteensä 4 017
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 1 810
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 1 862
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 345
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 830
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 1 797
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 1 046
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 344
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 89
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 623
Hankinnat: Muut äänitteet 104
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) 188
Hankinnat: Muut aineistot 33
Hankinnat: Videot (-2017) N/A
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) N/A
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) N/A
Lainaus Kauniainen, 2018
Kokonaislainaus 241 032
Lainaus yhteensä 240 987
Lainaus: Kirjat yhteensä 181 684
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 115 245
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 55 737
Lainaus: Muunkieliset kirjat 10 702
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 41 499
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 76 957
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 54 513
Lainaus: Tietokirjat, lapset 8 715
Lainaus: Nuotit ja partituurit 6 573
Lainaus: Musiikkiäänitteet 19 374
Lainaus: Muut äänitteet 3 837
Saadut kaukolainat 45
Lähetetyt kaukolainat 0
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 0
Lainaus: Videotallenteet (2018-) 16 322
Lainaus: Muut aineistot 13 197
Lainaus: Videot (-2017) N/A
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) N/A
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) N/A
Lehdet Kauniainen, 2018
Sanomalehdet 20
Aikakauslehdet 164
E-aineistot Kauniainen, 2018
E-kirjakokoelma 176
E-kirjojen hankinnat 84
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 3 253
E-musiikin kirjautumiset 183
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 1 592
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 4 831
E-tietokantojen käyttökerrat 238
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) 22
Poistot Kauniainen, 2018
Poistot 6 080
Kirjaston käyttäjät Kauniainen, 2018
Lainaajia 5 376
Fyysiset käynnit 130 660
Celian asiakkaat 32
Verkkokäynnit 102 595
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Kauniainen, 2018
Tapahtumat 73
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä 59
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä 44
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä 528
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä 2
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä 115
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä 8
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä 240
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä 5
Muut tapahtumat: osallistujien määrä 69
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä 952
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa 1
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa 13
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella 0
Näyttelyt 21
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä 80
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä 36
Monipuoliset lukutaidot: tuntien määrä 38
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä 815
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä 31
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: tuntien määrä 60
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä 285
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä 13
Muut koulutukset: tuntien määrä 13
Muut koulutukset: osallistujien määrä 218
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä 111
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä 1 318
Kirjaston henkilökunta Kauniainen, 2018
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 12,95
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut 6,78
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 5,30
Henkilötyövuodet: 2. aste 5,83
Kirjastoammatilliset: 2. aste 5,20
Henkilötyövuodet: Muut 0,34
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 0,17
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä 69,50
Talous Kauniainen, 2018
Toimintakulut tilastovuonna 939 159,28
Henkilöstökulut 563 362,90
Kirjastoaineistokulut 95 698,03
Kirjojen hankintakulut 53 367,26
E-aineistokulut 6 662,16
Tilakustannukset 158 300
Muut kulut 121 798,35
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 998 813
Muut tilastot Kauniainen, 2018
Asukasluku 9 624
Alle 15-vuotiaat 1 725
Kuntanumero 235
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Kauniainen, 2018
Kokoelmat / Asukasluku 8,76
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku 6,27
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 1,66
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,21
Poistot / Kokoelmat 7,21
Hankinnat Kauniainen, 2018
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) 525,15
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) 417,39
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) 64,73
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) 19,53
Hankinnat / Kokoelmat % 5,99
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % 6,65
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % 3,89
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % 9,23
Hankinnat - Poistot -1 026
Lehdet Kauniainen, 2018
Lehdet / (Asukasluku / 1000) 19,12
Asiakkaat Kauniainen, 2018
Fyysiset käynnit / Asukasluku 13,58
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja 28
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 7,19
Lainaajia / Asukasluku % 55,86
Lainaus / Asukas 25,04
Kokonaislainaus / Asukasluku 25,04
Lainaus: Kirjat / Asukasluku 18,88
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 2,01
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku 1,70
Lainauskierto Kauniainen, 2018
Lainaus / Kokoelmat 2,86
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat 3,01
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 1,21
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet 8,01
Kaukolainat Kauniainen, 2018
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) 4,68
Lainaus: Muut suhdeluvut Kauniainen, 2018
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja 51,66
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 18 612,51
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 3,90
Kulut / Asukas Kauniainen, 2018
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku 97,59
Henkilöstökulut / Asukasluku 58,54
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku 9,94
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku 5,55
E-aineistokulut / Asukasluku 0,69
Tilakustannukset / Asukasluku 16,45
Muut kulut / Asukasluku 12,66
Taloudellisuus Kauniainen, 2018
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 1,77
Toimintayksiköt Kauniainen, 2018
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) 107,23
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku 0,25
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Kauniainen, 2018
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) 98,92
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000) 136,95
Henkilökunta Kauniainen, 2018
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % 98,70
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 N/A
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- 81,08
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 40,93
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000) 1,35
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä 5,30