Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2023 tilastoista.
Vuoden 2023 tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

Kirjastot


Rajaa toimintavuosi
Koko maa
 
Kunta
 
Aluehallintovirasto
 
Kielisuhde
 
Kimppa (2018-)
 
Maakunta
 
Tilastollinen kuntaryhmitys

Valitut kirjastot

Helsinki

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat
Kirjaston käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Hakutulokset

Kokoelmat
Kokoelmat
Kokoelmat: Kirjat yhteensä
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet
Kokoelmat: Muut äänitteet
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-)
Kokoelmat: Muut aineistot
Kokoelmat: Videot (-2017)
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017)
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017)
Toimipisteet
Toimipisteitä
Laitoskirjastoja
Kirjastoautoja
Kirjastoautojen lainat
Kirjastoauton pysäkkejä
Muita palvelupaikkoja
Aukiolotunteja yhteensä
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat
Hyötypinta-ala neliömetreinä
Pääkirjastoja (-2021)
Sivukirjastoja (-2021)
Hankinnat
Hankinnat
Hankinnat: Kirjat yhteensä
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat
Hankinnat: Muunkieliset kirjat
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset
Hankinnat: Tietokirjat, lapset
Hankinnat: Nuotit ja partituurit
Hankinnat: Musiikkiäänitteet
Hankinnat: Muut äänitteet
Hankinnat: Videotallenteet (2018-)
Hankinnat: Muut aineistot
Hankinnat: Videot (-2017)
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017)
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017)
Lainaus
Kokonaislainaus
Lainaus yhteensä
Lainaus: Kirjat yhteensä
Lainaus: Suomenkieliset kirjat
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat
Lainaus: Muunkieliset kirjat
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset
Lainaus: Kaunokirjat, lapset
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset
Lainaus: Tietokirjat, lapset
Lainaus: Nuotit ja partituurit
Lainaus: Musiikkiäänitteet
Lainaus: Muut äänitteet
Lähetetyt kaukolainat (2022-)
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina
Lainaus: Videotallenteet (2018-)
Lainaus: Muut aineistot
Lähetetyt kaukolainat (-2021)
Saadut kaukolainat (-2021)
Lainaus: Videot (-2017)
Lainat: CD-rom-levyt (-2017)
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017)
Lehdet
Sanomalehdet
Aikakauslehdet
E-aineistot
E-kirjakokoelma (laskennallinen)
E-kirjakokoelma (todellinen)
E-kirjojen hankinnat
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus)
E-musiikin käyttökerrat (lainaus)
E-lehtien käyttökerrat (lainaus)
E-tietokantojen käyttökerrat
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus)
E-musiikin kirjautumiset (-2021)
Poistot
Poistot
Poistot (-2021)
Kirjaston käyttäjät
Lainaajia
Fyysiset käynnit
Celian asiakkaat
Verkkokäynnit
Kirjaston tapahtumat
Tapahtumat
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä
Muut tapahtumat: osallistujien määrä
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella
Näyttelyt
Kirjaston käyttäjäkoulutus
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021)
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021)
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä
Muut koulutukset: osallistujien määrä
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021)
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021)
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021)
Kirjaston henkilökunta
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016)
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-)
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset
Henkilötyövuodet: 2. aste
Kirjastoammatilliset: 2. aste
Henkilötyövuodet: Muut
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat)
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä
Talous
Toimintakulut tilastovuonna
Henkilöstökulut
Kirjastoaineistokulut
Kirjojen hankintakulut
E-aineistokulut
Tilakustannukset
Muut kulut
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa
Muut tilastot
Asukasluku
Alle 15-vuotiaat
Kuntanumero
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat
Kokoelmat / Asukasluku
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku
Poistot / Kokoelmat (-2021)
Poistot / Kokoelmat (2022-)
Hankinnat
Hankinnat / (Asukasluku / 1000)
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000)
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000)
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000)
Hankinnat / Kokoelmat %
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat %
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet %
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet %
Hankinnat - Poistot (-2021)
Hankinnat - Poistot (2022-)
Lehdet
Lehdet / (Asukasluku / 1000)
Asiakkaat
Fyysiset käynnit / Asukasluku
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit
Lainaajia / Asukasluku %
Lainaus / Asukas
Kokonaislainaus / Asukasluku
Lainaus: Kirjat / Asukasluku
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku
Lainauskierto
Lainaus / Kokoelmat
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet
Kaukolainat
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000)
Lainaus: Muut suhdeluvut
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus
Kulut / Asukas
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus
Henkilöstökulut / Asukasluku
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku
E-aineistokulut / Asukasluku
Tilakustannukset / Asukasluku
Muut kulut / Asukasluku
Taloudellisuus
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus)
Toimintayksiköt
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000)
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000)
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000)
Henkilökunta
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä %
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017-
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat %
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000)
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000)
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä
Helsinki, 2023 1 765 051 1 579 322 1 184 881 145 165 249 276 465 384 503 901 540 668 69 369 28 556 77 764 17 643 38 327 23 439 N/A N/A N/A Helsinki, 2023 37 7 2 205 544 144 0 115 783 104 901 1 574 9 308 47 784 N/A N/A Helsinki, 2023 173 173 165 796 121 296 15 743 28 757 49 520 74 820 32 859 8 597 1 415 2 446 85 1 284 2 147 N/A N/A N/A Helsinki, 2023 9 214 046 9 214 046 8 132 805 6 779 348 436 319 917 138 2 315 993 3 190 643 2 236 251 389 918 107 628 230 053 46 135 29 431 0 284 788 412 637 N/A N/A N/A N/A N/A Helsinki, 2023 234 2 477 Helsinki, 2023 16 880 30 142 10 671 309 895 74 241 1 573 719 526 13 307 N/A Helsinki, 2023 200 001 N/A Helsinki, 2023 246 970 8 156 248 4 489 6 943 703 Helsinki, 2023 5 597 4 790 2 840 65 902 1 950 40 768 3 120 59 250 87 1 528 474 13 637 1 109 32 255 106 670 103 331 373 64 Helsinki, 2023 2 518 1 672 392 341 81 32 N/A N/A 43 716 32 031 2 715 7 347 1 266 357 N/A N/A * Helsinki, 2023 N/A 451 162 152 263 218 26 42 669 Helsinki, 2023 50 924 581 26 715 792 3 696 207 2 467 607 381 814 14 630 343 5 882 239 46 339 000 Helsinki, 2023 664 028 94 585 91 Helsinki, 2023 2,66 2,38 0,12 0,06 N/A 11,33 Helsinki, 2023 260,79 249,68 3,68 1,93 9,81 10,50 3,15 3,35 N/A -26 828 Helsinki, 2023 4,08 Helsinki, 2023 12,28 70,44 6,24 37,19 13,88 13,88 12,25 0,35 0,43 Helsinki, 2023 5,22 5,15 2,96 7,43 Helsinki, 2023 N/A Helsinki, 2023 79,58 * 5,53 Helsinki, 2023 76,69 6,24 5,53 40,23 5,57 3,72 0,57 22,03 8,86 Helsinki, 2023 1,75 Helsinki, 2023 71,96 0,16 Helsinki, 2023 160,64 65,83 Helsinki, 2023 91,48 N/A 82,04 33,70 N/A 0,68 1,36