Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Aluehallintoviraston tiedote yleisten kirjastojen vuoden 2020 talous- ja toimintatilastoista
Vuoden 2020 tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

?

Kirjastot

Hae kirjastoa
Rajaa toimintavuosi
Koko maa Valitse kaikki
 
Kunta Valitse kaikki
 
Aluehallintovirasto Valitse kaikki
 
Kielisuhde Valitse kaikki
 
Maakunta Valitse kaikki
 
Tilastollinen kuntaryhmitys Valitse kaikki

Valitut kirjastot

Vaasa

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Search results

Kokoelmat Vaasa, 2018
Kokoelmat 606 462
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 530 391
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 342 106
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 159 514
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 28 771
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 147 636
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 138 585
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 221 205
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 22 403
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 14 060
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 37 382
Kokoelmat: Muut äänitteet 6 925
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) 12 239
Kokoelmat: Muut aineistot 5 465
Kokoelmat: Videot (-2017) N/A
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) N/A
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) N/A
Toimipisteet Vaasa, 2018
Pääkirjastoja 1
Sivukirjastoja 7
Laitoskirjastoja 2
Kirjastoautoja 1
Kirjastoautojen lainat 82 250
Kirjastoauton pysäkkejä 89
Muita palvelupaikkoja 18
Aukiolotunteja yhteensä 19 932
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla 13 338
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa N/A
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat 6 594
Hyötypinta-ala neliömetreinä 7 274,90
Hankinnat 20 764
Hankinnat: Kirjat yhteensä 19 019
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 12 011
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 6 211
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 797
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 4 945
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 7 886
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 5 101
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 988
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 158
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 584
Hankinnat: Muut äänitteet 399
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) 423
Hankinnat: Muut aineistot 181
Hankinnat: Videot (-2017) N/A
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) N/A
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) N/A
Lainaus Vaasa, 2018
Kokonaislainaus 1 096 214
Lainaus yhteensä 1 094 237
Lainaus: Kirjat yhteensä 876 369
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 590 789
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 249 683
Lainaus: Muunkieliset kirjat 35 897
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 205 555
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 391 113
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 232 362
Lainaus: Tietokirjat, lapset 46 130
Lainaus: Nuotit ja partituurit 14 991
Lainaus: Musiikkiäänitteet 42 255
Lainaus: Muut äänitteet 24 721
Saadut kaukolainat 1 977
Lähetetyt kaukolainat 2 180
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 154
Lainaus: Videotallenteet (2018-) 57 576
Lainaus: Muut aineistot 78 171
Lainaus: Videot (-2017) N/A
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) N/A
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) N/A
Lehdet Vaasa, 2018
Sanomalehdet 54
Aikakauslehdet 504
E-aineistot Vaasa, 2018
E-kirjakokoelma 4 397
E-kirjojen hankinnat 2 377
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 7 250
E-musiikin kirjautumiset 661
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 4 245
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 50 825
E-tietokantojen käyttökerrat 7 913
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) 0
Poistot Vaasa, 2018
Poistot 51 428
Kirjaston käyttäjät Vaasa, 2018
Lainaajia 21 613
Fyysiset käynnit 576 042
Celian asiakkaat 474
Verkkokäynnit 384 845
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Vaasa, 2018
Tapahtumat 548
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä 445
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä 327
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä 8 863
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä 2
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä 16
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä 41
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä 4 726
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä 75
Muut tapahtumat: osallistujien määrä 1 166
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä 14 771
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa 4
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa 32
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella 67
Näyttelyt 47
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä 672
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä 422
Monipuoliset lukutaidot: tuntien määrä 500
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä 10 063
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä 202
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: tuntien määrä 271
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä 3 837
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä 48
Muut koulutukset: tuntien määrä 68
Muut koulutukset: osallistujien määrä 1 173
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä 839
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä 15 073
Kirjaston henkilökunta Vaasa, 2018
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 51,57
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut 27,83
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 27,36
Henkilötyövuodet: 2. aste 23,74
Kirjastoammatilliset: 2. aste 18,13
Henkilötyövuodet: Muut 0
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 15,81
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä 256
Talous Vaasa, 2018
Toimintakulut tilastovuonna 4 378 636
Henkilöstökulut 2 184 044
Kirjastoaineistokulut 437 987
Kirjojen hankintakulut 263 467
E-aineistokulut 26 099
Tilakustannukset 1 420 899
Muut kulut 335 706
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 4 288 800
Muut tilastot Vaasa, 2018
Asukasluku 67 392
Alle 15-vuotiaat 10 722
Kuntanumero 905
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Vaasa, 2018
Kokoelmat / Asukasluku 9
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku 7,87
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,55
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,18
Poistot / Kokoelmat 8,48
Hankinnat Vaasa, 2018
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) 308,11
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) 282,21
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) 8,67
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) 6,28
Hankinnat / Kokoelmat % 3,42
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % 3,59
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % 1,56
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % 3,46
Hankinnat - Poistot -30 664
Lehdet Vaasa, 2018
Lehdet / (Asukasluku / 1000) 8,28
Asiakkaat Vaasa, 2018
Fyysiset käynnit / Asukasluku 8,55
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja 28,90
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 7,60
Lainaajia / Asukasluku % 32,07
Lainaus / Asukas 16,27
Kokonaislainaus / Asukasluku 16,27
Lainaus: Kirjat / Asukasluku 13
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,63
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,85
Lainauskierto Vaasa, 2018
Lainaus / Kokoelmat 1,81
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat 1,65
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 1,13
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet 4,70
Kaukolainat Vaasa, 2018
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) 29,34
Lainaus: Muut suhdeluvut Vaasa, 2018
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja 55
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 21 256,82
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 3,99
Kulut / Asukas Vaasa, 2018
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku 64,97
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 7,60
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 3,99
Henkilöstökulut / Asukasluku 32,41
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku 6,50
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku 3,91
E-aineistokulut / Asukasluku 0,39
Tilakustannukset / Asukasluku 21,08
Muut kulut / Asukasluku 4,98
Taloudellisuus Vaasa, 2018
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 1,57
Toimintayksiköt Vaasa, 2018
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) 107,95
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku 0,20
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Vaasa, 2018
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) 219,18
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000) 223,66
Henkilökunta Vaasa, 2018
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % 76,54
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 N/A
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- 88,21
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 53,05
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000) 0,77
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä 3,80