Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Uutinen yleisten kirjastojen vuoden 2019 toiminta- ja taloustilastoista
2019 tilastot excel-muodossa
Vuoden 2020 toiminta- ja taloustilastot julkaistaan 1.4.2021.

Tilastohaku

?

Kirjastot

Hae kirjastoa
Rajaa toimintavuosi
Koko maa Valitse kaikki
 
Kunta Valitse kaikki
 
Aluehallintovirasto Valitse kaikki
 
Kielisuhde Valitse kaikki
 
Maakunta Valitse kaikki
 
Tilastollinen kuntaryhmitys Valitse kaikki

Valitut kirjastot

Seinäjoki

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Search results

Kokoelmat Seinäjoki, 2019
Kokoelmat 446 108
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 369 911
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 352 795
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 3 307
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 13 809
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 92 486
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 121 545
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 136 607
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 19 273
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 15 403
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 30 751
Kokoelmat: Muut äänitteet 8 323
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) 13 527
Kokoelmat: Muut aineistot 8 193
Kokoelmat: Videot (-2017) N/A
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) N/A
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) N/A
Toimipisteet Seinäjoki, 2019
Pääkirjastoja 1
Sivukirjastoja 4
Laitoskirjastoja 0
Kirjastoautoja 2
Kirjastoautojen lainat 170 252
Kirjastoauton pysäkkejä 162
Muita palvelupaikkoja 10
Aukiolotunteja yhteensä 15 993
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla 12 609
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa N/A
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat 3 384
Hyötypinta-ala neliömetreinä 5 566
Hankinnat 25 906
Hankinnat: Kirjat yhteensä 21 712
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 20 921
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 147
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 644
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 4 181
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 10 199
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 5 246
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 2 086
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 552
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 1 331
Hankinnat: Muut äänitteet 598
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) 986
Hankinnat: Muut aineistot 727
Hankinnat: Videot (-2017) N/A
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) N/A
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) N/A
Lainaus Seinäjoki, 2019
Kokonaislainaus 1 512 616
Lainaus yhteensä 1 512 475
Lainaus: Kirjat yhteensä 1 220 988
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 1 194 012
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 3 670
Lainaus: Muunkieliset kirjat 23 306
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 259 593
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 579 676
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 297 082
Lainaus: Tietokirjat, lapset 84 637
Lainaus: Nuotit ja partituurit 28 842
Lainaus: Musiikkiäänitteet 45 474
Lainaus: Muut äänitteet 28 721
Saadut kaukolainat 141
Lähetetyt kaukolainat 361
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 3 106
Lainaus: Videotallenteet (2018-) 89 646
Lainaus: Muut aineistot 95 698
Lainaus: Videot (-2017) N/A
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) N/A
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) N/A
Lehdet Seinäjoki, 2019
Sanomalehdet 65
Aikakauslehdet 715
E-aineistot Seinäjoki, 2019
E-kirjakokoelma 479
E-kirjojen hankinnat 449
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 9 271
E-musiikin kirjautumiset 405
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 4 281
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 22 157
E-tietokantojen käyttökerrat 188 679
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) 21
Poistot Seinäjoki, 2019
Poistot 31 661
Kirjaston käyttäjät Seinäjoki, 2019
Lainaajia 29 127
Fyysiset käynnit 549 843
Celian asiakkaat 322
Verkkokäynnit 603 976
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Seinäjoki, 2019
Tapahtumat 798
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä 563
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä 411
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä 10 806
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä 9
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä 278
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä 75
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä 3 420
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä 68
Muut tapahtumat: osallistujien määrä 1 896
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä 16 400
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa 105
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa 128
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella 2
Näyttelyt 79
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä 483
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä 159
Monipuoliset lukutaidot: tuntien määrä 136
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä 3 432
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä 279
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: tuntien määrä 289
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä 3 077
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä 45
Muut koulutukset: tuntien määrä 46
Muut koulutukset: osallistujien määrä 963
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä 471
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä 7 472
Kirjaston henkilökunta Seinäjoki, 2019
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 54,62
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut 34,75
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 33,41
Henkilötyövuodet: 2. aste 21,89
Kirjastoammatilliset: 2. aste 16,06
Henkilötyövuodet: Muut 10,31
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 10,29
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä 355
Talous Seinäjoki, 2019
Toimintakulut tilastovuonna 4 630 441
Henkilöstökulut 2 394 105
Kirjastoaineistokulut 538 687
Kirjojen hankintakulut 316 004
E-aineistokulut 23 848
Tilakustannukset 1 232 760
Muut kulut 464 889
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 5 077 900
Muut tilastot Seinäjoki, 2019
Asukasluku 63 288
Alle 15-vuotiaat 11 057
Kuntanumero 743
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Seinäjoki, 2019
Kokoelmat / Asukasluku 7,05
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku 5,84
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,49
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,21
Poistot / Kokoelmat 7,10
Hankinnat Seinäjoki, 2019
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) 409,34
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) 343,07
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) 21,03
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) 15,58
Hankinnat / Kokoelmat % 5,81
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % 5,87
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % 4,33
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % 7,29
Hankinnat - Poistot -5 755
Lehdet Seinäjoki, 2019
Lehdet / (Asukasluku / 1000) 12,32
Asiakkaat Seinäjoki, 2019
Fyysiset käynnit / Asukasluku 8,69
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja 34,38
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 8,42
Lainaajia / Asukasluku % 46,02
Lainaus / Asukas 23,90
Kokonaislainaus / Asukasluku 23,90
Lainaus: Kirjat / Asukasluku 19,29
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,72
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku 1,42
Lainauskierto Seinäjoki, 2019
Lainaus / Kokoelmat 3,39
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat 3,30
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 1,48
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet 6,63
Kaukolainat Seinäjoki, 2019
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) 2,23
Lainaus: Muut suhdeluvut Seinäjoki, 2019
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja 94,58
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 27 693,45
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 3,06
Kulut / Asukas Seinäjoki, 2019
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku 73,16
Henkilöstökulut / Asukasluku 37,83
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku 8,51
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku 4,99
E-aineistokulut / Asukasluku 0,38
Tilakustannukset / Asukasluku 19,48
Muut kulut / Asukasluku 7,35
Taloudellisuus Seinäjoki, 2019
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 1,42
Toimintayksiköt Seinäjoki, 2019
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) 87,95
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku 0,20
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Seinäjoki, 2019
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) 259,13
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000) 118,06
Henkilökunta Seinäjoki, 2019
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % 84,15
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 N/A
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- 90,57
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 61,17
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000) 0,86
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä 5,47