Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Uutinen yleisten kirjastojen vuoden 2019 toiminta- ja taloustilastoista
2019 tilastot excel-muodossa
Vuoden 2020 toiminta- ja taloustilastot julkaistaan 1.4.2021.

Tilastohaku

?

Kirjastot

Hae kirjastoa
Rajaa toimintavuosi
Koko maa Valitse kaikki
 
Kunta Valitse kaikki
 
Aluehallintovirasto Valitse kaikki
 
Kielisuhde Valitse kaikki
 
Maakunta Valitse kaikki
 
Tilastollinen kuntaryhmitys Valitse kaikki

Valitut kirjastot

Seinäjoki

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Search results

Kokoelmat Seinäjoki, 2018
Kokoelmat 451 863
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 375 024
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 357 440
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 3 413
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 14 171
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 94 355
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 121 263
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 141 293
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 18 113
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 15 282
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 30 173
Kokoelmat: Muut äänitteet 7 975
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) 12 774
Kokoelmat: Muut aineistot 10 635
Kokoelmat: Videot (-2017) N/A
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) N/A
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) N/A
Toimipisteet Seinäjoki, 2018
Pääkirjastoja 1
Sivukirjastoja 4
Laitoskirjastoja 0
Kirjastoautoja 2
Kirjastoautojen lainat 171 582
Kirjastoauton pysäkkejä 167
Muita palvelupaikkoja 10
Aukiolotunteja yhteensä 15 570
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla 12 557
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa N/A
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat 3 013
Hyötypinta-ala neliömetreinä 5 566
Hankinnat 29 251
Hankinnat: Kirjat yhteensä 24 468
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 23 103
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 339
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 1 026
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 4 836
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 11 906
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 5 778
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 1 948
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 535
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 1 419
Hankinnat: Muut äänitteet 847
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) 1 319
Hankinnat: Muut aineistot 663
Hankinnat: Videot (-2017) N/A
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) N/A
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) N/A
Lainaus Seinäjoki, 2018
Kokonaislainaus 1 454 661
Lainaus yhteensä 1 454 226
Lainaus: Kirjat yhteensä 1 162 353
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 1 137 025
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 3 114
Lainaus: Muunkieliset kirjat 22 214
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 253 521
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 541 216
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 290 933
Lainaus: Tietokirjat, lapset 76 683
Lainaus: Nuotit ja partituurit 26 476
Lainaus: Musiikkiäänitteet 50 965
Lainaus: Muut äänitteet 30 929
Saadut kaukolainat 435
Lähetetyt kaukolainat 112
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 3 521
Lainaus: Videotallenteet (2018-) 90 137
Lainaus: Muut aineistot 89 845
Lainaus: Videot (-2017) N/A
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) N/A
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) N/A
Lehdet Seinäjoki, 2018
Sanomalehdet 71
Aikakauslehdet 721
E-aineistot Seinäjoki, 2018
E-kirjakokoelma 805
E-kirjojen hankinnat 728
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 5 821
E-musiikin kirjautumiset 287
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 1 936
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 11 560
E-tietokantojen käyttökerrat 172 764
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) 35
Poistot Seinäjoki, 2018
Poistot 22 587
Kirjaston käyttäjät Seinäjoki, 2018
Lainaajia 28 901
Fyysiset käynnit 511 422
Celian asiakkaat 227
Verkkokäynnit 563 412
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Seinäjoki, 2018
Tapahtumat 563
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä 499
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä 327
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä 8 369
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä 12
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä 386
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä 94
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä 3 924
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä 66
Muut tapahtumat: osallistujien määrä 2 998
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä 15 677
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa 28
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa 34
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella 2
Näyttelyt 63
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä 504
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä 148
Monipuoliset lukutaidot: tuntien määrä 133
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä 3 443
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä 288
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: tuntien määrä 292
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä 2 822
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä 68
Muut koulutukset: tuntien määrä 52
Muut koulutukset: osallistujien määrä 1 159
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä 477
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä 7 424
Kirjaston henkilökunta Seinäjoki, 2018
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 53,42
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut 34,34
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 33
Henkilötyövuodet: 2. aste 20,44
Kirjastoammatilliset: 2. aste 15,81
Henkilötyövuodet: Muut 8,89
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 8,91
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä 347
Talous Seinäjoki, 2018
Toimintakulut tilastovuonna 4 592 426
Henkilöstökulut 2 297 592
Kirjastoaineistokulut 547 394
Kirjojen hankintakulut 342 311
E-aineistokulut 20 782
Tilakustannukset 1 242 071
Muut kulut 505 369
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 4 572 300
Muut tilastot Seinäjoki, 2018
Asukasluku 62 676
Alle 15-vuotiaat 11 126
Kuntanumero 743
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Seinäjoki, 2018
Kokoelmat / Asukasluku 7,21
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku 5,98
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,48
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,20
Poistot / Kokoelmat 5
Hankinnat Seinäjoki, 2018
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) 466,70
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) 390,39
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) 22,64
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) 21,04
Hankinnat / Kokoelmat % 6,47
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % 6,52
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % 4,70
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % 10,33
Hankinnat - Poistot 6 664
Lehdet Seinäjoki, 2018
Lehdet / (Asukasluku / 1000) 12,64
Asiakkaat Seinäjoki, 2018
Fyysiset käynnit / Asukasluku 8,16
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja 32,85
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 8,98
Lainaajia / Asukasluku % 46,11
Lainaus / Asukas 23,21
Kokonaislainaus / Asukasluku 23,21
Lainaus: Kirjat / Asukasluku 18,55
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,81
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku 1,44
Lainauskierto Seinäjoki, 2018
Lainaus / Kokoelmat 3,22
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat 3,10
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 1,69
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet 7,06
Kaukolainat Seinäjoki, 2018
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) 6,94
Lainaus: Muut suhdeluvut Seinäjoki, 2018
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja 93,43
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 27 230,64
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 3,16
Kulut / Asukas Seinäjoki, 2018
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku 73,27
Henkilöstökulut / Asukasluku 36,66
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku 8,73
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku 5,46
E-aineistokulut / Asukasluku 0,33
Tilakustannukset / Asukasluku 19,82
Muut kulut / Asukasluku 8,06
Taloudellisuus Seinäjoki, 2018
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 1,45
Toimintayksiköt Seinäjoki, 2018
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) 88,81
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku 0,20
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Seinäjoki, 2018
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) 250,13
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000) 118,45
Henkilökunta Seinäjoki, 2018
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % 85,71
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 N/A
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- 91,37
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 61,77
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000) 0,85
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä 5,57