Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Aluehallintoviraston tiedote yleisten kirjastojen vuoden 2019 toimintatilastoista
Tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

?

Kirjastot

Hae kirjastoa
Rajaa toimintavuosi
Koko maa Valitse kaikki
 
Kunta Valitse kaikki
 
Aluehallintovirasto Valitse kaikki
 
Kielisuhde Valitse kaikki
 
Maakunta Valitse kaikki
 
Tilastollinen kuntaryhmitys Valitse kaikki

Valitut kirjastot

Seinäjoki

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Search results

Kokoelmat Seinäjoki, 2017
Kokoelmat 445 199
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 367 071
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 350 225
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 3 120
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 13 726
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 89 909
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 119 246
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 139 464
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 18 452
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 15 023
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 30 331
Kokoelmat: Muut äänitteet 7 745
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) N/A
Kokoelmat: Muut aineistot 12 732
Kokoelmat: Videot (-2017) 260
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) 519
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) 11 518
Toimipisteet Seinäjoki, 2017
Pääkirjastoja 1
Sivukirjastoja 4
Laitoskirjastoja 0
Kirjastoautoja 2
Kirjastoautojen lainat 165 241
Kirjastoauton pysäkkejä 153
Muita palvelupaikkoja 5
Aukiolotunteja yhteensä 14 990
Aukiolotunnit, jolloin henkilökunta paikalla 12 277
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat 2 713
Hyötypinta-ala neliömetreinä 5 566
Hankinnat 26 995
Hankinnat: Kirjat yhteensä 22 218
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 21 347
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 167
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 704
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 4 444
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 9 863
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 6 173
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 1 738
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 613
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 1 611
Hankinnat: Muut äänitteet 629
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) N/A
Hankinnat: Muut aineistot 572
Hankinnat: Videot (-2017) 0
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) 26
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) 1 326
Lainaus Seinäjoki, 2017
Kokonaislainaus 1 368 386
Lainaus yhteensä 1 367 800
Lainaus: Kirjat yhteensä 1 091 194
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 1 067 132
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 2 970
Lainaus: Muunkieliset kirjat 21 092
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 248 513
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 499 847
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 276 615
Lainaus: Tietokirjat, lapset 66 219
Lainaus: Nuotit ja partituurit 27 611
Lainaus: Musiikkiäänitteet 52 785
Lainaus: Muut äänitteet 31 206
Saadut kaukolainat 586
Lähetetyt kaukolainat 747
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 2 329
Lainaus: Videotallenteet (2018-) N/A
Lainaus: Muut aineistot 80 677
Lainaus: Videot (-2017) 50
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) 1 055
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) 80 893
Lehdet Seinäjoki, 2017
Sanomalehdet 75
Aikakauslehdet 730
E-aineistot Seinäjoki, 2017
E-kirjakokoelma 791
E-kirjojen hankinnat 166
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 2 827
E-musiikin kirjautumiset 354
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 2 327
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 4 103
E-tietokantojen käyttökerrat 1 056
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) *
Poistot Seinäjoki, 2017
Poistot 30 726
Kirjaston käyttäjät Seinäjoki, 2017
Lainaajia 28 865
Fyysiset käynnit 507 844
Celian asiakkaat 92
Verkkokäynnit 395 769
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Seinäjoki, 2017
Tapahtumat 543
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä 443
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä N/A
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä N/A
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä N/A
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä N/A
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä N/A
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä N/A
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä N/A
Muut tapahtumat: osallistujien määrä N/A
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä 13 915
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa 23
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa 75
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella 2
Näyttelyt 94
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä 394
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä N/A
Monipuoliset lukutaidot: tuntien määrä N/A
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: tuntien määrä N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä N/A
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä N/A
Muut koulutukset: tuntien määrä N/A
Muut koulutukset: osallistujien määrä N/A
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä 390
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä 6 422
Kirjaston henkilökunta Seinäjoki, 2017
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 51,25
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut 33,46
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 31,09
Henkilötyövuodet: 2. aste 20,15
Kirjastoammatilliset: 2. aste 15
Henkilötyövuodet: Muut 7,61
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 7,60
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä 389
Talous Seinäjoki, 2017
Toimintakulut tilastovuonna 4 346 271
Henkilöstökulut 2 138 120
Kirjastoaineistokulut 507 727
Kirjojen hankintakulut 317 845
E-aineistokulut 24 206
Tilakustannukset 1 191 294
Muut kulut 509 130
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 4 402 700
Muut tilastot Seinäjoki, 2017
Asukasluku 62 052
Alle 15-vuotiaat N/A
Kuntanumero N/A
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Seinäjoki, 2017
Kokoelmat / Asukasluku 7,17
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku 5,92
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,49
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,19
Poistot / Kokoelmat 6,90
Hankinnat Seinäjoki, 2017
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) 435,04
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) 358,05
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) 25,96
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) 21,37
Hankinnat / Kokoelmat % 6,06
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % 6,05
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % 5,31
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % 11,26
Hankinnat - Poistot -3 731
Lehdet Seinäjoki, 2017
Lehdet / (Asukasluku / 1000) 12,97
Asiakkaat Seinäjoki, 2017
Fyysiset käynnit / Asukasluku 8,18
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja 33,88
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 8,56
Lainaajia / Asukasluku % 46,52
Lainaus / Asukas 22,05
Kokonaislainaus / Asukasluku 22,05
Lainaus: Kirjat / Asukasluku 17,59
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,85
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku 1,30
Lainauskierto Seinäjoki, 2017
Lainaus / Kokoelmat 3,07
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat 2,97
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 1,74
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet 6,87
Kaukolainat Seinäjoki, 2017
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) 9,44
Lainaus: Muut suhdeluvut Seinäjoki, 2017
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja 91,29
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 26 700,21
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 3,18
Kulut / Asukas Seinäjoki, 2017
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku 70,04
Henkilöstökulut / Asukasluku 34,46
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku 8,18
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku 5,12
E-aineistokulut / Asukasluku 0,39
Tilakustannukset / Asukasluku 19,20
Muut kulut / Asukasluku 8,20
Taloudellisuus Seinäjoki, 2017
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 1,41
Toimintayksiköt Seinäjoki, 2017
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) 89,70
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku 0,20
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Seinäjoki, 2017
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) 224,25
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000) 103,49
Henkilökunta Seinäjoki, 2017
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % 87,09
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 N/A
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- 89,93
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 60,66
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000) 0,83
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä 6,61