Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Suomen yleisten kirjastojen vuoden 2021 tilastot on julkaistu 1.4.2022.

Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2021 tilastoista.
Vuoden 2021 tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

Kirjastot


Rajaa toimintavuosi
Koko maa
 
Kunta
 
Aluehallintovirasto
 
Kielisuhde
 
Kimppa (2018-)
 
Maakunta
 
Tilastollinen kuntaryhmitys

Valitut kirjastot

Janakkala

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat
Kirjaston käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Hakutulokset

Kokoelmat Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Kokoelmat 139 573 138 794
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 125 127 124 294
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 120 874 120 017
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 644 643
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 3 609 3 634
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 37 777 37 237
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 35 354 34 803
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 46 640 47 449
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 5 356 4 805
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 2 270 2 277
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 5 235 5 177
Kokoelmat: Muut äänitteet 2 065 2 108
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) 3 878 3 956
Kokoelmat: Muut aineistot 998 982
Kokoelmat: Videot (-2017) N/A N/A
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) N/A N/A
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) N/A N/A
Toimipisteet Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Pääkirjastoja 1 1
Sivukirjastoja 1 1
Laitoskirjastoja 0 0
Kirjastoautoja 1 1
Kirjastoautojen lainat 55 689 62 555
Kirjastoauton pysäkkejä 56 58
Muita palvelupaikkoja 1 1
Aukiolotunteja yhteensä 5 953 8 144
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla 3 555 4 433
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa 883 1 269
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat 1 515 2 442
Hyötypinta-ala neliömetreinä 1 788 1 788
Hankinnat 5 501 5 276
Hankinnat: Kirjat yhteensä 4 782 4 818
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 4 671 4 693
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 33 9
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 78 116
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 1 459 1 457
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 1 884 2 136
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 1 164 989
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 275 236
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 20 16
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 110 89
Hankinnat: Muut äänitteet 105 55
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) 274 236
Hankinnat: Muut aineistot 210 62
Hankinnat: Videot (-2017) N/A N/A
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) N/A N/A
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) N/A N/A
Lainaus Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Kokonaislainaus 231 519 248 547
Lainaus yhteensä 231 292 248 281
Lainaus: Kirjat yhteensä 196 406 215 510
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 194 342 212 875
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 309 395
Lainaus: Muunkieliset kirjat 1 755 2 240
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 52 577 57 023
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 89 127 101 258
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 41 264 44 236
Lainaus: Tietokirjat, lapset 13 438 12 993
Lainaus: Nuotit ja partituurit 1 768 1 511
Lainaus: Musiikkiäänitteet 3 698 3 359
Lainaus: Muut äänitteet 3 224 2 579
Saadut kaukolainat 227 266
Lähetetyt kaukolainat 4 18
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 486 732
Lainaus: Videotallenteet (2018-) 11 916 10 450
Lainaus: Muut aineistot 13 794 14 140
Lainaus: Videot (-2017) N/A N/A
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) N/A N/A
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) N/A N/A
Lehdet Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Sanomalehdet 13 13
Aikakauslehdet 175 172
E-aineistot Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
E-kirjakokoelma (laskennallinen) 298 266
E-kirjojen hankinnat 98 99
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 4 646 4 318
E-musiikin kirjautumiset 0 0
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 0 0
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 9 655 14 247
E-tietokantojen käyttökerrat 0 0
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) 0 0
Poistot Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Poistot 6 764 6 002
Kirjaston käyttäjät Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Lainaajia 7 414 7 063
Fyysiset käynnit 85 066 91 760
Celian asiakkaat 42 42
Verkkokäynnit 179 959 111 508
Kirjaston tapahtumat Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Tapahtumat 67 56
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä 42 40
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä 39 13
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä 841 203
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä 0 0
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä 0 0
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä 3 27
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä 81 615
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä 0 0
Muut tapahtumat: osallistujien määrä 0 0
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä 922 818
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa 2 14
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa 22 2
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella 1 0
Näyttelyt 17 20
Kirjaston henkilökunta Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) 11,41 11,41
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut 5,33 4,83
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 5,33 4,83
Henkilötyövuodet: 2. aste 4,08 3,83
Kirjastoammatilliset: 2. aste 4,08 3,83
Henkilötyövuodet: Muut 2 2,75
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 0,83 2,25
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä 29 21,50
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) 11,16 11,41
Talous Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Toimintakulut tilastovuonna 814 645 854 021
Henkilöstökulut 452 043 489 013
Kirjastoaineistokulut 108 235 109 708
Kirjojen hankintakulut 69 483 70 262
E-aineistokulut 14 649 13 381
Tilakustannukset 197 723 191 492
Muut kulut 56 644 63 808
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 854 310 904 893
Muut tilastot Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Asukasluku 16 413 16 237
Alle 15-vuotiaat 2 681 2 631
Kuntanumero 165 165
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Kokoelmat / Asukasluku 8,50 8,55
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku 7,62 7,65
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,32 0,32
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,24 0,24
Poistot / Kokoelmat 4,85 4,32
Hankinnat Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) 335,16 324,94
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) 291,35 296,73
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) 6,70 5,48
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) 16,69 14,53
Hankinnat / Kokoelmat % 3,94 3,80
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % 3,82 3,88
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % 2,10 1,72
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % 7,07 5,97
Hankinnat - Poistot -1 263 -726
Lehdet Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Lehdet / (Asukasluku / 1000) 11,45 11,39
Asiakkaat Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Fyysiset käynnit / Asukasluku 5,18 5,65
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja 14,29 11,27
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 9,58 9,31
Lainaajia / Asukasluku % 45,17 43,50
Lainaus / Asukas 14,11 15,31
Kokonaislainaus / Asukasluku 14,11 15,31
Lainaus: Kirjat / Asukasluku 11,97 13,27
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,23 0,21
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,73 0,64
Lainauskierto Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Lainaus / Kokoelmat 1,66 1,79
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat 1,57 1,73
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 0,71 0,65
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet 3,07 2,64
Kaukolainat Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) 13,83 16,38
Lainaus: Muut suhdeluvut Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja 38,89 30,52
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 20 745,43 21 783,26
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 3,52 3,44
Kulut / Asukas Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku 49,63 52,60
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 9,58 9,31
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 3,52 3,44
Henkilöstökulut / Asukasluku 27,54 30,12
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku 6,59 6,76
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku 4,23 4,33
E-aineistokulut / Asukasluku 0,89 0,82
Tilakustannukset / Asukasluku 12,05 11,79
Muut kulut / Asukasluku 3,45 3,93
Taloudellisuus Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 1,77 1,76
Toimintayksiköt Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) 108,94 110,12
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku 0,22 0,27
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) 56,17 50,38
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000) 171,08 140,85
Henkilökunta Janakkala, 2020 Janakkala, 2021
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % 91,18 83,53
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 N/A N/A
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- 84,32 75,90
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 47,76 42,33
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000) 0,68 0,70
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä 2,37 1,57