Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Uutinen yleisten kirjastojen vuoden 2019 toiminta- ja taloustilastoista
2019 tilastot excel-muodossa
Vuoden 2020 toiminta- ja taloustilastot julkaistaan 1.4.2021.

Tilastohaku

?

Kirjastot

Hae kirjastoa
Rajaa toimintavuosi
Koko maa Valitse kaikki
 
Kunta Valitse kaikki
 
Aluehallintovirasto Valitse kaikki
 
Kielisuhde Valitse kaikki
 
Maakunta Valitse kaikki
 
Tilastollinen kuntaryhmitys Valitse kaikki

Valitut kirjastot

Mäntyharju

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Search results

Kokoelmat Mäntyharju, 2018
Kokoelmat 54 628
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 46 520
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 44 881
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 326
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 1 313
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 17 101
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 11 900
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 16 536
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 1 983
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 1 550
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 3 679
Kokoelmat: Muut äänitteet 1 127
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) 1 220
Kokoelmat: Muut aineistot 532
Kokoelmat: Videot (-2017) N/A
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) N/A
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) N/A
Toimipisteet Mäntyharju, 2018
Pääkirjastoja 1
Sivukirjastoja 0
Laitoskirjastoja 0
Kirjastoautoja 0
Kirjastoautojen lainat 0
Kirjastoauton pysäkkejä 0
Muita palvelupaikkoja 0
Aukiolotunteja yhteensä 2 051
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla 2 051
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa N/A
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat 0
Hyötypinta-ala neliömetreinä 1 025
Hankinnat 3 042
Hankinnat: Kirjat yhteensä 2 702
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 2 635
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 19
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 48
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 874
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 1 046
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 595
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 187
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 42
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 81
Hankinnat: Muut äänitteet 113
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) 65
Hankinnat: Muut aineistot 39
Hankinnat: Videot (-2017) N/A
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) N/A
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) N/A
Lainaus Mäntyharju, 2018
Kokonaislainaus 91 754
Lainaus yhteensä 91 669
Lainaus: Kirjat yhteensä 74 546
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 73 795
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 78
Lainaus: Muunkieliset kirjat 673
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 30 722
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 25 221
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 15 412
Lainaus: Tietokirjat, lapset 3 191
Lainaus: Nuotit ja partituurit 905
Lainaus: Musiikkiäänitteet 1 587
Lainaus: Muut äänitteet 2 181
Saadut kaukolainat 85
Lähetetyt kaukolainat 2
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 315
Lainaus: Videotallenteet (2018-) 3 684
Lainaus: Muut aineistot 8 451
Lainaus: Videot (-2017) N/A
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) N/A
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) N/A
Lehdet Mäntyharju, 2018
Sanomalehdet 10
Aikakauslehdet 134
E-aineistot Mäntyharju, 2018
E-kirjakokoelma 68
E-kirjojen hankinnat 204
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 382
E-musiikin kirjautumiset 24
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 100
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 2 484
E-tietokantojen käyttökerrat 359
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) 3
Poistot Mäntyharju, 2018
Poistot 2 056
Kirjaston käyttäjät Mäntyharju, 2018
Lainaajia 2 046
Fyysiset käynnit 58 702
Celian asiakkaat 10
Verkkokäynnit 14 126
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Mäntyharju, 2018
Tapahtumat 44
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä 36
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä 35
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä 537
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä 0
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä 0
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä 0
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä 0
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä 1
Muut tapahtumat: osallistujien määrä 84
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä 621
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa 0
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa 6
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella 2
Näyttelyt 0
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä 44
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä 16
Monipuoliset lukutaidot: tuntien määrä 13
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä 242
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä 28
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: tuntien määrä 30
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä 454
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä 0
Muut koulutukset: tuntien määrä 0
Muut koulutukset: osallistujien määrä 0
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä 43
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä 696
Kirjaston henkilökunta Mäntyharju, 2018
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 5,20
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut 3,98
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 2,95
Henkilötyövuodet: 2. aste 1,22
Kirjastoammatilliset: 2. aste 1,22
Henkilötyövuodet: Muut 0
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 1,01
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä 24,50
Talous Mäntyharju, 2018
Toimintakulut tilastovuonna 386 494
Henkilöstökulut 201 206
Kirjastoaineistokulut 54 454
Kirjojen hankintakulut 33 872
E-aineistokulut 4 125
Tilakustannukset 82 500
Muut kulut 48 334
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 365 730
Muut tilastot Mäntyharju, 2018
Asukasluku 6 054
Alle 15-vuotiaat 738
Kuntanumero 507
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Mäntyharju, 2018
Kokoelmat / Asukasluku 9,02
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku 7,68
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,61
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,20
Poistot / Kokoelmat 3,76
Hankinnat Mäntyharju, 2018
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) 502,48
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) 446,32
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) 13,38
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) 10,74
Hankinnat / Kokoelmat % 5,57
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % 5,81
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % 2,20
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % 5,33
Hankinnat - Poistot 986
Lehdet Mäntyharju, 2018
Lehdet / (Asukasluku / 1000) 23,79
Asiakkaat Mäntyharju, 2018
Fyysiset käynnit / Asukasluku 9,70
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja 28,62
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 6,58
Lainaajia / Asukasluku % 33,80
Lainaus / Asukas 15,16
Kokonaislainaus / Asukasluku 15,16
Lainaus: Kirjat / Asukasluku 12,31
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,26
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,61
Lainauskierto Mäntyharju, 2018
Lainaus / Kokoelmat 1,68
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat 1,60
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 0,43
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet 3,02
Kaukolainat Mäntyharju, 2018
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) 14,04
Lainaus: Muut suhdeluvut Mäntyharju, 2018
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja 44,74
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 17 645
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 4,21
Kulut / Asukas Mäntyharju, 2018
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku 63,84
Henkilöstökulut / Asukasluku 33,24
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku 8,99
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku 5,59
E-aineistokulut / Asukasluku 0,68
Tilakustannukset / Asukasluku 13,63
Muut kulut / Asukasluku 7,98
Taloudellisuus Mäntyharju, 2018
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 1,70
Toimintayksiköt Mäntyharju, 2018
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) 169,31
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku 0,34
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Mäntyharju, 2018
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) 102,58
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000) 114,97
Henkilökunta Mäntyharju, 2018
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % 83,74
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 N/A
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- 80,19
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 56,73
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000) 0,86
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä 3,95