Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Tilastohaku

?

Kirjastot

Hae kirjastoa
Rajaa toimintavuosi
Koko maa Valitse kaikki
 
Kunta Valitse kaikki
 
Aluehallintovirasto Valitse kaikki
 
Kielisuhde Valitse kaikki
 
Maakunta Valitse kaikki
 
Tilastollinen kuntaryhmitys Valitse kaikki

Valitut kirjastot

Iisalmi

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Search results

Kokoelmat Iisalmi, 2016
Kokoelmat 150 789
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 121 168
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 116 055
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 909
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 4 204
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 34 471
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 26 155
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 55 684
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 5 082
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 5 565
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 15 621
Kokoelmat: Muut äänitteet 2 551
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) N/A
Kokoelmat: Muut aineistot 1 961
Kokoelmat: Videot (-2017) 6
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) 114
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) 3 803
Toimipisteet Iisalmi, 2016
Pääkirjastoja 1
Sivukirjastoja 0
Laitoskirjastoja 0
Kirjastoautoja 1
Kirjastoautojen lainat 116 045
Kirjastoauton pysäkkejä 132
Muita palvelupaikkoja 1
Aukiolotunteja yhteensä 4 730
Aukiolotunnit, jolloin henkilökunta paikalla 4 343
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat 387
Hyötypinta-ala neliömetreinä 1 763
Hankinnat 9 411
Hankinnat: Kirjat yhteensä 7 799
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 7 616
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 35
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 148
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 2 484
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 2 476
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 2 371
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 468
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 165
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 400
Hankinnat: Muut äänitteet 503
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) N/A
Hankinnat: Muut aineistot 174
Hankinnat: Videot (-2017) 0
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) 0
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) 370
Lainaus Iisalmi, 2016
Kokonaislainaus 413 208
Lainaus yhteensä 412 689
Lainaus: Kirjat yhteensä 298 190
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 295 070
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 422
Lainaus: Muunkieliset kirjat 2 698
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 69 216
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 127 472
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 76 918
Lainaus: Tietokirjat, lapset 24 584
Lainaus: Nuotit ja partituurit 5 667
Lainaus: Musiikkiäänitteet 14 390
Lainaus: Muut äänitteet 8 090
Saadut kaukolainat 519
Lähetetyt kaukolainat 6
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 1 198
Lainaus: Videotallenteet (2018-) N/A
Lainaus: Muut aineistot 52 248
Lainaus: Videot (-2017) 1
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) 368
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) 32 537
Lehdet Iisalmi, 2016
Sanomalehdet 49
Aikakauslehdet 268
E-aineistot Iisalmi, 2016
E-kirjakokoelma 102
E-kirjojen hankinnat 102
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 493
E-musiikin kirjautumiset 115
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 1 704
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 1 979
E-tietokantojen käyttökerrat 0
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) 0
Poistot Iisalmi, 2016
Poistot 21 086
Kirjaston käyttäjät Iisalmi, 2016
Lainaajia 8 753
Fyysiset käynnit 266 012
Celian asiakkaat 50
Verkkokäynnit 63 797
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Iisalmi, 2016
Tapahtumat 274
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä 274
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä N/A
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä N/A
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä N/A
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä N/A
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä N/A
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä N/A
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä N/A
Muut tapahtumat: osallistujien määrä N/A
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä 5 947
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa *
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa *
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella *
Näyttelyt 10
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä 72
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä N/A
Monipuoliset lukutaidot: tuntien määrä N/A
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: tuntien määrä N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä N/A
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä N/A
Muut koulutukset: tuntien määrä N/A
Muut koulutukset: osallistujien määrä N/A
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä 55
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä 1 467
Kirjaston henkilökunta Iisalmi, 2016
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 15,40
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut *
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 7,50
Henkilötyövuodet: 2. aste *
Kirjastoammatilliset: 2. aste *
Henkilötyövuodet: Muut *
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 1,47
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä 38
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat *
Talous Iisalmi, 2016
Toimintakulut tilastovuonna 1 205 990
Henkilöstökulut 666 265
Kirjastoaineistokulut 163 838
Kirjojen hankintakulut 108 205
E-aineistokulut 3 757
Tilakustannukset 241 300
Muut kulut 134 587
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 1 195 216
Muut tilastot Iisalmi, 2016
Asukasluku 21 945
Alle 15-vuotiaat N/A
Kuntanumero N/A
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Iisalmi, 2016
Kokoelmat / Asukasluku 6,87
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku 5,52
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,71
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,17
Poistot / Kokoelmat 13,98
Hankinnat Iisalmi, 2016
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) 428,84
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) 355,39
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) 18,23
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) 16,86
Hankinnat / Kokoelmat % 6,24
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % 6,44
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % 2,56
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % 9,71
Hankinnat - Poistot -11 675
Lehdet Iisalmi, 2016
Lehdet / (Asukasluku / 1000) 14,45
Asiakkaat Iisalmi, 2016
Fyysiset käynnit / Asukasluku 12,12
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja 56,24
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 4,53
Lainaajia / Asukasluku % 39,89
Lainaus / Asukas Iisalmi, 2016
Kokonaislainaus / Asukasluku 18,83
Lainaus: Kirjat / Asukasluku 13,59
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,66
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku 1,48
Lainauskierto Iisalmi, 2016
Lainaus / Kokoelmat 2,74
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat 2,46
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 0,92
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet 8,54
Kaukolainat Iisalmi, 2016
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) 23,65
Lainaus: Muut suhdeluvut Iisalmi, 2016
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja 87,36
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 26 831,69
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 2,92
Kulut / Asukas Iisalmi, 2016
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku 54,96
Henkilöstökulut / Asukasluku 30,36
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku 7,47
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku 4,93
E-aineistokulut / Asukasluku 0,17
Tilakustannukset / Asukasluku 11
Muut kulut / Asukasluku 6,13
Taloudellisuus Iisalmi, 2016
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 1,22
Toimintayksiköt Iisalmi, 2016
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) 80,34
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Iisalmi, 2016
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) 271
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000) 66,85
Henkilökunta Iisalmi, 2016
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % 91,29
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 91,23
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- N/A
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 48,70
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000) 0,70
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä 2,25