Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Suomen yleisten kirjastojen vuoden 2021 tilastot on julkaistu 1.4.2022.

Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2021 tilastoista.
Vuoden 2021 tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

Kirjastot


Rajaa toimintavuosi
Koko maa
 
Kunta
 
Aluehallintovirasto
 
Kielisuhde
 
Kimppa (2018-)
 
Maakunta
 
Tilastollinen kuntaryhmitys

Valitut kirjastot

Hämeenlinna

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat
Kirjaston käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Hakutulokset

Kokoelmat Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Kokoelmat 346 735 343 055
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 287 375 284 058
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 272 555 269 261
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 3 762 3 792
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 11 058 11 005
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 83 428 80 128
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 92 454 94 723
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 97 228 96 187
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 14 265 13 020
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 10 363 10 347
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 27 265 27 162
Kokoelmat: Muut äänitteet 6 317 6 706
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) 12 475 11 842
Kokoelmat: Muut aineistot 2 940 2 940
Kokoelmat: Videot (-2017) N/A N/A
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) N/A N/A
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) N/A N/A
Toimipisteet Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Pääkirjastoja 1 1
Sivukirjastoja 6 6
Laitoskirjastoja 0 0
Kirjastoautoja 2 2
Kirjastoautojen lainat 110 233 118 969
Kirjastoauton pysäkkejä 113 108
Muita palvelupaikkoja 0 0
Aukiolotunteja yhteensä 16 409 17 075
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla 7 911 10 247
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa 2 139 374
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat 6 359 6 454
Hyötypinta-ala neliömetreinä 7 540 7 540
Hankinnat 19 834 20 629
Hankinnat: Kirjat yhteensä 18 176 19 275
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 17 355 18 272
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 220 266
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 601 737
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 5 496 6 053
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 7 939 8 332
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 3 760 4 058
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 981 832
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 75 74
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 292 223
Hankinnat: Muut äänitteet 700 704
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) 374 152
Hankinnat: Muut aineistot 217 201
Hankinnat: Videot (-2017) N/A N/A
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) N/A N/A
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) N/A N/A
Lainaus Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Kokonaislainaus 806 614 1 017 772
Lainaus yhteensä 806 154 1 017 395
Lainaus: Kirjat yhteensä 680 789 883 303
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 665 559 860 591
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 2 795 4 050
Lainaus: Muunkieliset kirjat 12 435 18 662
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 196 147 255 763
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 281 182 365 558
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 166 464 222 975
Lainaus: Tietokirjat, lapset 36 996 39 007
Lainaus: Nuotit ja partituurit 9 218 12 617
Lainaus: Musiikkiäänitteet 18 360 19 830
Lainaus: Muut äänitteet 13 529 10 940
Saadut kaukolainat 460 377
Lähetetyt kaukolainat 20 22
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 1 875 2 305
Lainaus: Videotallenteet (2018-) 35 771 36 541
Lainaus: Muut aineistot 46 612 51 859
Lainaus: Videot (-2017) N/A N/A
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) N/A N/A
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) N/A N/A
Lehdet Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Sanomalehdet 59 59
Aikakauslehdet 378 379
E-aineistot Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
E-kirjakokoelma (laskennallinen) 1 229 1 096
E-kirjojen hankinnat 963 1 000
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 19 264 17 860
E-musiikin kirjautumiset 656 457
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 4 676 2 986
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 53 303 65 158
E-tietokantojen käyttökerrat 0 0
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) 65 63
Poistot Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Poistot 44 481 24 245
Kirjaston käyttäjät Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Lainaajia 22 555 22 603
Fyysiset käynnit 303 175 309 593
Celian asiakkaat 528 674
Verkkokäynnit 914 351 660 097
Kirjaston tapahtumat Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Tapahtumat 131 168
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä 116 154
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä 52 78
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä 1 153 5 573
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä 25 13
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä 165 253
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä 16 37
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä 976 1 649
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä 23 26
Muut tapahtumat: osallistujien määrä 562 4 257
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä 2 856 11 732
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa 5 3
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa 9 11
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella 1 0
Näyttelyt 5 3
Kirjaston henkilökunta Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-) 50,49 50,67
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut 19,65 20,09
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 19,65 20,09
Henkilötyövuodet: 2. aste 24,86 25,01
Kirjastoammatilliset: 2. aste 23,86 24,01
Henkilötyövuodet: Muut 5,98 5,57
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 15,20 13,76
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä 106 145
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016) 50,49 50,67
Talous Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Toimintakulut tilastovuonna 3 896 771 4 677 800
Henkilöstökulut 2 073 286 2 118 276
Kirjastoaineistokulut 368 153 375 430
Kirjojen hankintakulut 249 249 259 850
E-aineistokulut 44 608 47 633
Tilakustannukset 858 499 1 804 484
Muut kulut 596 833 379 610
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 4 698 900 4 774 200
Muut tilastot Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Asukasluku 67 633 67 848
Alle 15-vuotiaat 9 949 9 855
Kuntanumero 109 109
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Kokoelmat / Asukasluku 5,13 5,06
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku 4,25 4,19
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,40 0,40
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,18 0,17
Poistot / Kokoelmat 12,83 7,07
Hankinnat Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) 293,26 304,05
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) 268,74 284,09
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) 4,32 3,29
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) 5,53 2,24
Hankinnat / Kokoelmat % 5,72 6,01
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % 6,32 6,79
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % 1,07 0,82
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % 3 1,28
Hankinnat - Poistot -24 647 -3 616
Lehdet Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Lehdet / (Asukasluku / 1000) 6,46 6,46
Asiakkaat Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Fyysiset käynnit / Asukasluku 4,48 4,56
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja 18,48 18,13
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 12,85 15,11
Lainaajia / Asukasluku % 33,35 33,31
Lainaus / Asukas 11,93 15
Kokonaislainaus / Asukasluku 11,93 15
Lainaus: Kirjat / Asukasluku 10,07 13,02
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,27 0,29
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,53 0,54
Lainauskierto Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Lainaus / Kokoelmat 2,33 2,97
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat 2,37 3,11
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 0,67 0,73
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet 2,87 3,09
Kaukolainat Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) 6,80 5,56
Lainaus: Muut suhdeluvut Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja 49,16 59,61
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 15 975,72 20 086,28
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 4,83 4,60
Kulut / Asukas Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku 57,62 68,95
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 12,85 15,11
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 4,83 4,60
Henkilöstökulut / Asukasluku 30,65 31,22
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku 5,44 5,53
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku 3,69 3,83
E-aineistokulut / Asukasluku 0,66 0,70
Tilakustannukset / Asukasluku 12,69 26,60
Muut kulut / Asukasluku 8,82 5,60
Taloudellisuus Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 2,20 1,88
Toimintayksiköt Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) 111,48 111,13
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku 0,12 0,15
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) 42,23 172,92
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000) 66,80 73,53
Henkilökunta Hämeenlinna, 2020 Hämeenlinna, 2021
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % 76,86 78,64
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 N/A N/A
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- 86,18 87,03
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 38,92 39,65
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000) 0,75 0,75
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä 1,61 2,25