Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Aluehallintoviraston tiedote yleisten kirjastojen vuoden 2020 talous- ja toimintatilastoista
Vuoden 2020 tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

?

Kirjastot

Hae kirjastoa
Rajaa toimintavuosi
Koko maa Valitse kaikki
 
Kunta Valitse kaikki
 
Aluehallintovirasto Valitse kaikki
 
Kielisuhde Valitse kaikki
 
Maakunta Valitse kaikki
 
Tilastollinen kuntaryhmitys Valitse kaikki

Valitut kirjastot

Koko maa

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Search results

Kokoelmat Koko maa, 2017 Koko maa, 2018
Kokoelmat 35 193 917 34 457 822
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 30 149 217 29 494 407
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 26 611 688 26 003 222
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 2 103 443 2 068 260
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 1 434 086 1 422 925
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 9 197 666 8 978 751
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 8 254 040 8 271 403
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 11 355 221 10 930 049
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 1 338 782 1 323 210
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 822 653 809 744
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 2 201 863 2 133 070
Kokoelmat: Muut äänitteet 585 429 591 957
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) N/A 1 065 771
Kokoelmat: Muut aineistot 306 972 362 873
Kokoelmat: Videot (-2017) 36 976 N/A
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) 37 188 N/A
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) 1 053 619 N/A
Hankinnat 1 817 285 1 907 634
Hankinnat: Kirjat yhteensä 1 575 742 1 673 180
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 1 403 984 1 477 685
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 97 299 103 309
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 74 459 92 186
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 460 355 473 263
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 587 791 650 956
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 435 148 428 966
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 92 559 112 917
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 20 492 21 231
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 62 876 55 898
Hankinnat: Muut äänitteet 44 738 48 867
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) N/A 79 238
Hankinnat: Muut aineistot 26 008 29 220
Hankinnat: Videot (-2017) 27 N/A
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) 2 315 N/A
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) 85 087 N/A
Lainaus Koko maa, 2017 Koko maa, 2018
Kokonaislainaus 85 215 658 84 581 370
Lainaus yhteensä 85 110 831 84 478 895
Lainaus: Kirjat yhteensä 66 602 013 67 477 826
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 61 074 450 61 831 304
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 2 950 132 2 951 707
Lainaus: Muunkieliset kirjat 2 577 431 2 694 815
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 19 071 271 19 150 660
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 26 391 332 27 235 074,90
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 17 573 612 17 421 072,30
Lainaus: Tietokirjat, lapset 3 559 233 3 656 017
Lainaus: Nuotit ja partituurit 1 121 682 1 129 978
Lainaus: Musiikkiäänitteet 2 957 273 2 552 510
Lainaus: Muut äänitteet 2 128 372 1 900 661
Saadut kaukolainat 104 827 102 475
Lähetetyt kaukolainat 84 452 63 609
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 99 207 111 661
Lainaus: Videotallenteet (2018-) N/A 5 737 096
Lainaus: Muut aineistot 5 848 292 5 569 163
Lainaus: Videot (-2017) 10 902 N/A
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) 79 549 N/A
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) 6 263 541 N/A
E-aineistot Koko maa, 2017 Koko maa, 2018
E-kirjakokoelma 73 480,93 86 933,27
E-kirjojen hankinnat 39 244,11 49 766,34
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 561 792,13 797 276,89
E-musiikin kirjautumiset 49 078,67 45 478,34
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 465 633,98 391 620,18
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 1 221 243,48 1 985 492,37
E-tietokantojen käyttökerrat 178 102 359 622
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) 7 688 9 817