Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Suomen yleisten kirjastojen vuoden 2022 tilastot on julkaistu 3.4.2023.

Aluehallintoviraston tiedote kirjastojen vuoden 2022 tilastoista.
Vuoden 2022 tilastot excel-muodossa

Tilastohaku

Kirjastot


Rajaa toimintavuosi
Koko maa
 
Kunta
 
Aluehallintovirasto
 
Kielisuhde
 
Kimppa (2018-)
 
Maakunta
 
Tilastollinen kuntaryhmitys

Valitut kirjastot

Koko maa

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat
Kirjaston käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Hakutulokset

Kokoelmat
Kokoelmat
Kokoelmat: Kirjat yhteensä
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet
Kokoelmat: Muut äänitteet
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-)
Kokoelmat: Muut aineistot
Kokoelmat: Videot (-2017)
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017)
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017)
Toimipisteet
Toimipisteitä
Laitoskirjastoja
Kirjastoautoja
Kirjastoautojen lainat
Kirjastoauton pysäkkejä
Muita palvelupaikkoja
Aukiolotunteja yhteensä
Aukiolotunnit: henkilökunta on paikalla
Aukiolotunnit: henkilökuntaa on paikalla, mutta ei palvelemassa
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat
Hyötypinta-ala neliömetreinä
Pääkirjastoja (-2021)
Sivukirjastoja (-2021)
Hankinnat
Hankinnat
Hankinnat: Kirjat yhteensä
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat
Hankinnat: Muunkieliset kirjat
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset
Hankinnat: Tietokirjat, lapset
Hankinnat: Nuotit ja partituurit
Hankinnat: Musiikkiäänitteet
Hankinnat: Muut äänitteet
Hankinnat: Videotallenteet (2018-)
Hankinnat: Muut aineistot
Hankinnat: Videot (-2017)
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017)
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017)
Lainaus
Kokonaislainaus
Lainaus yhteensä
Lainaus: Kirjat yhteensä
Lainaus: Suomenkieliset kirjat
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat
Lainaus: Muunkieliset kirjat
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset
Lainaus: Kaunokirjat, lapset
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset
Lainaus: Tietokirjat, lapset
Lainaus: Nuotit ja partituurit
Lainaus: Musiikkiäänitteet
Lainaus: Muut äänitteet
Lähetetyt kaukolainat (2022-)
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina
Lainaus: Videotallenteet (2018-)
Lainaus: Muut aineistot
Lähetetyt kaukolainat (-2021)
Saadut kaukolainat (-2021)
Lainaus: Videot (-2017)
Lainat: CD-rom-levyt (-2017)
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017)
Lehdet
Sanomalehdet
Aikakauslehdet
E-aineistot
E-kirjakokoelma (laskennallinen)
E-kirjakokoelma (todellinen)
E-kirjojen hankinnat
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus)
E-musiikin käyttökerrat (lainaus)
E-lehtien käyttökerrat (lainaus)
E-tietokantojen käyttökerrat
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus)
E-musiikin kirjautumiset (-2021)
Poistot
Poistot
Poistot (-2021)
Kirjaston käyttäjät
Lainaajia
Fyysiset käynnit
Celian asiakkaat
Verkkokäynnit
Kirjaston tapahtumat
Tapahtumat
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: tapahtumien määrä
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia alle 18-vuotiaille: osallistujamäärä
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: tapahtumien määrä
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia 18 vuotta täyttäneille: osallistujamäärä
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä
Muut tapahtumat: osallistujien määrä
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella
Näyttelyt
Kirjaston käyttäjäkoulutus
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: koulutusten lukumäärä
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18 vuotta täyttäneille: koulutusten lukumäärä
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä (2018-2021)
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä (2018-2021)
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä
Monipuoliset lukutaidot alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä
Monipuoliset lukutaidot 18 vuotta täyttäneille: osallistujien lukumäärä
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus alle 18-vuotiaille: osallistujien lukumäärä
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 18-täyttäneille: osallistujien lukumäärä
Muut koulutukset: osallistujien määrä
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä (2018-2021)
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä (2018-2021)
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä (2018-2021)
Kirjaston henkilökunta
Henkilötyövuodet: kirjaston palkkaamat (1999-2016)
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat (2017-)
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset
Henkilötyövuodet: 2. aste
Kirjastoammatilliset: 2. aste
Henkilötyövuodet: Muut
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat)
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä
Talous
Toimintakulut tilastovuonna
Henkilöstökulut
Kirjastoaineistokulut
Kirjojen hankintakulut
E-aineistokulut
Tilakustannukset
Muut kulut
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa
Muut tilastot
Asukasluku
Alle 15-vuotiaat
Kuntanumero
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat
Kokoelmat / Asukasluku
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku
Poistot / Kokoelmat (-2021)
Poistot / Kokoelmat (2022-)
Hankinnat
Hankinnat / (Asukasluku / 1000)
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000)
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000)
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000)
Hankinnat / Kokoelmat %
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat %
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet %
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet %
Hankinnat - Poistot (-2021)
Hankinnat - Poistot (2022-)
Lehdet
Lehdet / (Asukasluku / 1000)
Asiakkaat
Fyysiset käynnit / Asukasluku
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit
Lainaajia / Asukasluku %
Lainaus / Asukas
Kokonaislainaus / Asukasluku
Lainaus: Kirjat / Asukasluku
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku
Lainauskierto
Lainaus / Kokoelmat
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet
Kaukolainat
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000)
Lainaus: Muut suhdeluvut
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus
Kulut / Asukas
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus
Henkilöstökulut / Asukasluku
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku
E-aineistokulut / Asukasluku
Tilakustannukset / Asukasluku
Muut kulut / Asukasluku
Taloudellisuus
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus)
Toimintayksiköt
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000)
Aukiolotunnit, joilloin henkilökunta paikalla / Asukasluku
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000)
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000)
Henkilökunta
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä %
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017-
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat %
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat -2016 / (Asukasluku / 1000)
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 2017- / (Asukasluku / 1000)
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä
Koko maa, 2008 40 504 466 35 790 048 31 520 839 2 482 487 1 786 722 11 313 270 8 727 081 14 338 820 1 414 874 867 907 2 138 532 573 370 N/A 276 575 386 278 96 296 375 460 Koko maa, 2008 N/A 55 160 7 578 118 13 188 562 1 425 248,55 1 425 248,55 N/A * 491 742,20 384 449 Koko maa, 2008 2 124 134 1 763 400 1 582 877 97 920 82 603 503 305 582 665 605 588 71 828 30 413 145 471 49 929 N/A 16 929 1 446 9 977 106 569 Koko maa, 2008 99 777 024 99 259 621 71 932 585 66 292 864 2 871 601 2 768 120 22 595 102 25 832 762 20 568 982 2 923 370 1 402 954 8 197 371 2 107 997 N/A * N/A 7 326 424 522 667 517 403 1 442 674 428 544 6 421 072 Koko maa, 2008 10 165 81 832 Koko maa, 2008 * N/A * * * * * * * Koko maa, 2008 N/A 2 192 732 Koko maa, 2008 2 179 365 55 606 382 * 45 956 541 Koko maa, 2008 * * N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A * * * * * Koko maa, 2008 * N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A * N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A * Koko maa, 2008 4 217,71 N/A * * * * * 546,69 14 901,39 Koko maa, 2008 279 009 212,68 158 199 585,12 39 504 963,20 25 518 565,22 * * 81 304 664,36 296 585 319,57 Koko maa, 2008 5 273 331 N/A N/A Koko maa, 2008 7,68 6,79 0,41 0,14 5,41 N/A Koko maa, 2008 402,81 334,40 27,59 20,48 5,24 4,93 6,80 14,18 -68 598 N/A Koko maa, 2008 17,45 Koko maa, 2008 10,54 39,02 5,02 41,33 18,92 18,92 13,64 1,55 1,49 Koko maa, 2008 2,46 2,01 3,83 10,32 Koko maa, 2008 98,12 Koko maa, 2008 70,01 23 656,68 2,80 Koko maa, 2008 52,91 5,02 2,80 30 7,49 4,84 * * 15,42 Koko maa, 2008 1,27 Koko maa, 2008 93,25 0,27 Koko maa, 2008 * * Koko maa, 2008 N/A 83,84 N/A * 0,80 N/A 3,13
Koko maa, 2009 40 056 146 35 227 327 31 036 114 2 432 109 1 759 104 11 079 292 8 685 122 14 073 489 1 389 424 878 047 2 201 408 569 047 N/A 282 260 337 759 93 474 466 824 Koko maa, 2009 N/A 48 155 7 433 404 12 925 516 1 395 266,12 1 395 266,12 N/A * 495 409,70 319 497 Koko maa, 2009 2 100 608 1 741 278 1 553 375 94 674 93 229 509 011 577 675 574 695 79 897 29 195 142 672 53 899 N/A 18 863 731 6 903 107 067 Koko maa, 2009 98 785 480 98 417 331 71 484 720 65 902 464 2 808 055 2 774 201 22 481 578 25 753 737 20 351 278 2 898 127 1 393 980 7 760 241 2 164 184 N/A * N/A 7 130 306 360 830 368 149 851 756 381 508 7 250 636 Koko maa, 2009 9 901 80 531 Koko maa, 2009 * N/A * * * * * * * Koko maa, 2009 N/A 2 563 044 Koko maa, 2009 2 135 876 54 319 458 * 51 502 744 Koko maa, 2009 * * N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A * * * * * Koko maa, 2009 * N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A * N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A * Koko maa, 2009 4 197,53 N/A * * * * * 513,54 14 837,60 Koko maa, 2009 289 058 558,86 161 660 232,28 39 744 652,46 25 316 080,96 * * 87 653 674,12 298 117 134,93 Koko maa, 2009 5 298 858 N/A N/A Koko maa, 2009 7,56 6,65 0,42 0,15