Tilastojen visualisointi Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Tilastohaku

?

Kirjastot

Hae kirjastoa
Rajaa toimintavuosi
Koko maa Valitse kaikki
 
Kunta Valitse kaikki
 
Aluehallintovirasto Valitse kaikki
 
Kielisuhde Valitse kaikki
 
Maakunta Valitse kaikki
 
Tilastollinen kuntaryhmitys Valitse kaikki

Valitut kirjastot

Asikkala

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Tilastot & Tunnusluvut

Kokoelmat
Toimipisteet
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
TUNNUSLUVUT
Erittele hakutulos kunnittain

Search results

Kokoelmat Asikkala, 2015
Kokoelmat 64 390
Kokoelmat: Kirjat yhteensä 58 601
Kokoelmat: Suomenkieliset kirjat 57 185
Kokoelmat: Ruotsinkieliset kirjat 317
Kokoelmat: Muunkieliset kirjat 1 099
Kokoelmat: Kaunokirjat, aikuiset 19 211
Kokoelmat: Kaunokirjat, lapset 15 971
Kokoelmat: Tietokirjat, aikuiset 20 979
Kokoelmat: Tietokirjat, lapset 2 440
Kokoelmat: Nuotit ja partituurit 708
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 2 595
Kokoelmat: Muut äänitteet 225
Kokoelmat: Videotallenteet (2018-) N/A
Kokoelmat: Muut aineistot 175
Kokoelmat: Videot (-2017) 138
Kokoelmat: CD-Rom-levyt (-2017) 97
Kokoelmat: DVD ja Blue-ray -levyt (-2017) 1 851
Toimipisteet Asikkala, 2015
Pääkirjastoja 1
Sivukirjastoja 0
Laitoskirjastoja 0
Kirjastoautoja 0
Kirjastoautojen lainat 0
Kirjastoauton pysäkkejä 0
Muita palvelupaikkoja 0
Aukiolotunteja yhteensä 2 246
Aukiolotunnit, jolloin henkilökunta paikalla 2 246
Aukiolotunnit: omatoimikirjaston aukioloajat 0
Hyötypinta-ala neliömetreinä 1 004
Hankinnat 2 418
Hankinnat: Kirjat yhteensä 2 120
Hankinnat: Suomenkieliset kirjat 2 082
Hankinnat: Ruotsinkieliset kirjat 6
Hankinnat: Muunkieliset kirjat 32
Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset 599
Hankinnat: Kaunokirjat, lapset 780
Hankinnat: Tietokirjat, aikuiset 650
Hankinnat: Tietokirjat, lapset 91
Hankinnat: Nuotit ja partituurit 18
Hankinnat: Musiikkiäänitteet 78
Hankinnat: Muut äänitteet 3
Hankinnat: Videotallenteet (2018-) N/A
Hankinnat: Muut aineistot 19
Hankinnat: Videot (-2017) 1
Hankinnat: CD-ROM -levyt (-2017) 21
Hankinnat: DVD ja Blu-ray -levyt (-2017) 158
Lainaus Asikkala, 2015
Kokonaislainaus 101 437
Lainaus yhteensä 101 307
Lainaus: Kirjat yhteensä 79 416
Lainaus: Suomenkieliset kirjat 78 836
Lainaus: Ruotsinkieliset kirjat 68
Lainaus: Muunkieliset kirjat 512
Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset 26 901
Lainaus: Kaunokirjat, lapset 30 473
Lainaus: Tietokirjat, aikuiset 18 756
Lainaus: Tietokirjat, lapset 3 286
Lainaus: Nuotit ja partituurit 831
Lainaus: Musiikkiäänitteet 2 102
Lainaus: Muut äänitteet 104
Saadut kaukolainat 130
Lähetetyt kaukolainat 30
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 0
Lainaus: Videotallenteet (2018-) N/A
Lainaus: Muut aineistot 10 669
Lainaus: Videot (-2017) 3
Lainat: CD-rom-levyt (-2017) 65
Lainaus: DVD ja Blu-ray-levyt (-2017) 8 117
Lehdet Asikkala, 2015
Sanomalehdet 11
Aikakauslehdet 93
E-aineistot Asikkala, 2015
E-kirjakokoelma 74
E-kirjojen hankinnat 47
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus) 320
E-musiikin kirjautumiset 98
E-musiikin käyttökerrat (lainaus) 731
E-lehtien käyttökerrat (lainaus) 982
E-tietokantojen käyttökerrat 0
E-kuvatallenteiden käyttökerrat (lainaus) 0
Poistot Asikkala, 2015
Poistot 2 717
Kirjaston käyttäjät Asikkala, 2015
Lainaajia 2 578
Fyysiset käynnit 56 158
Celian asiakkaat *
Verkkokäynnit 43 642
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Asikkala, 2015
Tapahtumat 37
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä 37
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: tapahtumien määrä N/A
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: osallistujien määrä N/A
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: tapahtumien määrä N/A
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat: osallistujien määrä N/A
Muut kulttuuritapahtumat: tapahtumien määrä N/A
Muut kulttuuritapahtumat: osallistujien määrä N/A
Muut tapahtumat: tapahtumien määrä N/A
Muut tapahtumat: osallistujien määrä N/A
Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä 513
Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa *
Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia kirjastossa *
Kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella *
Näyttelyt 14
Käyttäjäkoulutusten lukumäärä yhteensä 22
Monipuoliset lukutaidot: koulutusten lukumäärä N/A
Monipuoliset lukutaidot: tuntien määrä N/A
Monipuoliset lukutaidot: osallistujien määrä N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: koulutusten lukumäärä N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: tuntien määrä N/A
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus: osallistujien määrä N/A
Muut koulutukset: koulutusten lukumäärä N/A
Muut koulutukset: tuntien määrä N/A
Muut koulutukset: osallistujien määrä N/A
Käyttäjäkoulutukset tunteina yhteensä 22
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä 430
Kirjaston henkilökunta Asikkala, 2015
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 3,94
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut *
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 1,44
Henkilötyövuodet: 2. aste *
Kirjastoammatilliset: 2. aste *
Henkilötyövuodet: Muut *
Muut henkilötyövuodet (ei kirjaston palkkaamat) 1,77
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä 30
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat *
Talous Asikkala, 2015
Toimintakulut tilastovuonna 334 231
Henkilöstökulut 140 372
Kirjastoaineistokulut 46 468
Kirjojen hankintakulut 29 264
E-aineistokulut 0
Tilakustannukset 110 938
Muut kulut 36 453
Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa 347 260
Muut tilastot Asikkala, 2015
Asukasluku 8 374
Alle 15-vuotiaat N/A
Kuntanumero N/A
TUNNUSLUVUT
Kokoelmat Asikkala, 2015
Kokoelmat / Asukasluku 7,69
Kokoelmat: Kirjat / Asukasluku 7
Kokoelmat: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,31
Kokoelmat: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,24
Poistot / Kokoelmat 4,22
Hankinnat Asikkala, 2015
Hankinnat / (Asukasluku / 1000) 288,75
Hankinnat: Kirjat / (Asukasluku / 1000) 253,16
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / (Asukasluku / 1000) 9,31
Hankinnat: Kuvatallenteet / (Asukasluku / 1000) 18,99
Hankinnat / Kokoelmat % 3,76
Hankinnat: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat % 3,62
Hankinnat: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet % 3,01
Hankinnat: Kuvatallenneet / Kokoelmat: Kuvatallenteet % 7,99
Hankinnat - Poistot -299
Lehdet Asikkala, 2015
Lehdet / (Asukasluku / 1000) 12,42
Asiakkaat Asikkala, 2015
Fyysiset käynnit / Asukasluku 6,71
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja 25
Toimintakulut tilastovuonna / Fyysiset käynnit 5,95
Lainaajia / Asukasluku % 30,79
Lainaus / Asukas Asikkala, 2015
Kokonaislainaus / Asukasluku 12,11
Lainaus: Kirjat / Asukasluku 9,48
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Asukasluku 0,25
Lainaus: Kuvatallenteet / Asukasluku 0,97
Lainauskierto Asikkala, 2015
Lainaus / Kokoelmat 1,58
Lainaus: Kirjat / Kokoelmat: Kirjat 1,36
Lainaus: Musiikkiäänitteet / Kokoelmat: Musiikkiäänitteet 0,81
Lainaus: Kuvatallenteet / Kokoelmat: Kuvatallenteet 4,08
Kaukolainat Asikkala, 2015
Saadut kaukolainat (Asukasluku / 1000) 15,52
Lainaus: Muut suhdeluvut Asikkala, 2015
Kokonaislainaus / Aukiolotunteja 45,16
Kokonaislainaus / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat 25 745,43
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus 3,29
Kulut / Asukas Asikkala, 2015
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku 39,91
Henkilöstökulut / Asukasluku 16,76
Kirjastoaineistokulut / Asukasluku 5,55
Kirjojen hankintakulut / Asukasluku 3,49
E-aineistokulut / Asukasluku *
Tilakustannukset / Asukasluku 13,25
Muut kulut / Asukasluku 4,35
Taloudellisuus Asikkala, 2015
(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 1,19
Toimintayksiköt Asikkala, 2015
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000) 119,89
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus Asikkala, 2015
Tapahtumien osallistujamäärä / (Asukasluku / 1000) 61,26
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000) 51,35
Henkilökunta Asikkala, 2015
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / Henkilötyövuodet yhteensä % 69
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % -2016 100
Henkilötyövuodet: Kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 2017- N/A
Henkilötyövuodet: Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset / Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat % 36,55
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000) 0,47
Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / Henkilötyövuodet yhteensä 5,25