Yleisten kirjastojen tilastot 2015 excel-tiedostona >>
Vuoden 2015 tilastojen tarkempi haku, suhdeluvut sekä jalostetumpi vuositilasto-excel tulevat myöhemmin.
Tilastoja kannattaa tarkastella visualisointinäkymässä >>
Palaute ja kysymykset: tilastot@kirjastot.fi tai palaute-lomake

Vuosien 1999-2014 tilastojen tarkempi haku ja vuositilastot-excelit
Yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnista: vaikuttavuus.kirjastot.fi
Ks. myös muita yleisten kirjastojen tilastoja ja tilastoanalyysejä

Tilastoinnista ja tilastotietokannan ylläpidosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue.
Tietokannan tilastotietojen tuotantoon osallistuvat Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen yleiset kirjastot ja aluehallintovirastot.

Joitain avainlukuja vuoden 2015 tilastoista: koko maa:
Kokonaislainaus: 89 236 572 - lainaa/asukas: 16,4
Käynnit: 49 369 464 - käynnit/asukas: 9,07
Lainaajien osuus asukkaista: 37%
Kirjastojen määrä: 765
Toimintakulut/asukas: 58,3 e - lainan hinta: 3,56 e; käynnin hinta: 6,43 e
OKM:n tiedote vuoden 2015 tilastoista

?

Tilastojen haku

Hae kirjastoa
Hae kirjastoja olemassaolovuoden perusteella:
Suomen yleiset kirjastot Valitse kaikki alatasolta
 
Aluehallintovirasto Valitse kaikki alatasolta
 
Kielisuhde Valitse kaikki alatasolta
 
Kunta Valitse kaikki alatasolta
 
Maakunta Valitse kaikki alatasolta
 
Tilastollinen kuntaryhmitys Valitse kaikki alatasolta

Valitut kirjastot

Aikarajaus

Mistä:
Mihin:

2015
2009
2003
2014
2008
2002
2013
2007
2001
2012
2006
2000
2011
2005
1999
2010
2004

Tilastot & Tunnusluvut

Toimipisteet
Kokoelmat
Hankinnat
Lainaus
Lehdet
E-aineistot
Poistot
Kirjaston käyttäjät
Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutus
Kirjaston henkilökunta
Talous
Muut tilastot
?