Perustilastot
Tilastohaku

Ajankohtaista

Yleisten kirjastojen tilastotiedot vuodelta 2013 on nyt julkaistu. Kiitokset kaikille tietoja syöttäneille ja niitä tarkistaneille!   

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Kansallisesta tilastoinnista ja tilastotietokannan ylläpidosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriyksikkö.

Tietokannan tilastotietojen tuotantoon osallistuvat Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen yleiset kirjastot ja aluehallintovirastot.

Tieteellisten kirjastojen tilastoja kerää ja ylläpitää Kansalliskirjasto: https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/

Kirja

Tekninen toteutus ja ulkoasu: Sininen Meteoriitti Oy

Copyright © Opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuuriyksikkö                 | Kirjastot.fi >