Perustilastot
Tilastohaku

Ajankohtaista

Kirjastoissa käytiin viime vuonna yli 50 miljoonaa kertaa Kirjastojen tapahtumat olivat entistä suositumpia Kuntien ja kaupunkien yleisissä kirjastoissa käytiin viime vuonna yli 50...

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Yleisten kirjastojen vuoden 2015 toimintatilastot julkaistaan 2.5. väliaikaisessa osoitteessa tilastot2.kirjastot.fi
Tilastojen tarkempi haku ja vuositilastot-excel eivät toistaiseksi kata vuoden 2015 tilastojạ.
Vuoden 2015 tilastoja kannattaa tarkastella visualisointinäkymässä

Tilastoinnista ja tilastotietokannan ylläpidosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurin vastuualue -yksikkö.
Tietokannan tilastotietojen tuotantoon osallistuvat Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen yleiset kirjastot ja aluehallintovirastot.

Tieteellisten kirjastojen tilastoja kerää ja ylläpitää Kansalliskirjasto: yhteistilasto.lib.helsinki.fi

Yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnista: vaikuttavuus.kirjastot.fi
Ks. myös muita yleisten kirjastojen tilastoja ja tilastoanalyysejä

 

Kirja

Tekninen toteutus ja ulkoasu: Sininen Meteoriitti Oy

Copyright © Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuurin vastuualue                 | Kirjastot.fi >