Perustilastot
Tilastohaku

Ajankohtaista

Yleisten kirjastojen tilastotyöryhmä on laatinut Vividin Oy:n kanssa 11 tilastomuuttujan peruspaketille visualisointisovelluksen. Voit tutustua siihen täältä .

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Vuoden 2014 toimintatilastot julkaistaan 7.4.2015.

Tilastoja voi tarkastella myös visualisointinäkymässä.

Kansallisesta tilastoinnista ja tilastotietokannan ylläpidosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurin vastuualue -yksikkö.

Tietokannan tilastotietojen tuotantoon osallistuvat Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen yleiset kirjastot ja aluehallintovirastot.

Tieteellisten kirjastojen tilastoja kerää ja ylläpitää Kansalliskirjasto: yhteistilasto.lib.helsinki.fi

Kirja

Tekninen toteutus ja ulkoasu: Sininen Meteoriitti Oy

Copyright © Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuurin vastuualue                 | Kirjastot.fi >